• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Vlastivedné múzeum – Nové Zámky

Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch nadväzuje na tradície zberateľskej a múzejnej činnosti v meste, ktorá sa začala r. 1935 pri príležitosti 250. výročia oslobodenia novozámockej pevnosti spod tureckej nadvlády.

Múzeum zhromažďuje archeologické, historické, numizmatické, etnografické a knižné zbierky. Vo svojej zbierkotvornej a výskumnej činnosti sa zameriava na územie novozámockého okresu. Najbohatšie sú numizmatické a etnografické zbierky. Má pozoruhodnú zbierku historických zbraní. V súčasnosti eviduje múzeum 17 298 zbierkových predmetov.

Vlastivedné múzeum sa orientuje aj na dokumentáciu života a kultúry v etnicky miešanom prostredí a na výskum interetnických vzťahov. Od r. 1979 sídli v náhradných priestoroch a jeho expozície sa budujú vo františkánskom kláštore. Rekonštruovaný kláštor, postavený r. 1631, je kultúrnou pamiatkou.

Múzeum poskytuje lektorské služby (podľa želania návštevníkov), predaj publikácií, pohľadníc a suvenírov. Od r. 1980 vydáva vlastivedný zborník CASTRUM NOVUM, ktorý obsahuje príspevky o prírode a histórii mesta a celého regiónu v slovenskom a maďarskom jazyku.

Pamätná izba Antona Bernoláka
(1993) ako stála expozícia so zameraním na jeho život a dielo je inštalovaná v budove františkánskeho kláštora na Nám. františkánov č. 1. Vychádza zo základnej požiadavky predstaviť výraznú osobnosť jedného z najvýznamnejších slovenských národných dejateľov v širších súvislostiach prostriedkami múzejnej prezentácie. Ťažisko expozície spočíva vo faktografickom materiáli s orientáciou na život a dielo A. Bernoláka (text a dobové dokumenty k jeho narodeniu, rodisku, miestam štúdií, miestam jeho pôsobenia, atď.)

Národopisná expozícia
(1994) prezentuje štyri dôležité oblasti ľudovej kultúry, charakteristické pre novozámocký okres - ľudové staviteľstvo, poľnohospodárstvo, chov hovädzieho dobytka a vinohradníctvo v období od 80. rokov 19. stor. do polovice 20. storočia.

Expozícia Gergely Czuczor
predstavuje rodáka z novozámockého regiónu, významnú osobnosť 19. storočia - rehoľníka, profesora gymnázia, básnika, revolucionára, prekladateľa, redaktora novín, spoluautora a redaktora Veľkého slovníka maďarského jazyka.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002