• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  2.47 € (74.41 Sk)
 • Prenájom áut

Vlastivedné múzeum – Nová Baňa

Predchodca dnešného Vlastivedného múzea Mestské múzeum v Novej Bani vzniklo r. 1952 z iniciatívy zberateľa starožitností Antona Solčanského. R. 1988 z neho vzniklo múzeum s vlastivedným zameraním pre oblasť stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu. Sídlom múzea je budova niekdajšej radnice, pôvodne štvorpodlažná gotická stavba z 2. polovice 14. stor., prestavaná v polovici 18. stor., je kultúrnou pamiatkou. Zbierkový fond VM obsahuje viac ako 7 000 predmetov. Sú tu zastúpené archeologické nálezy, pamiatky na baníctvo, remeslá a ľudovú výrobu (hrnčiarstvo, sklárstvo, rezbárstvo), zbrane, numizmatické pamiatky a umelecké diela dokumentujúce históriu tohto regiónu, najmä však mesta Nová Baňa, ktoré sa do dejín baníctva zapísalo r. 1722 uvedením prvého atmosferického stroja na čerpanie vody z baní. Práve jeho model patrí medzi vzácne exponáty múzea, podobne ako modely stúp, drevené platiky z 15., 18. a 19. storočia, cechové truhlice, sklomaľby a predmety dokumentujúce bohaté zvykloslovie.

Expozícia histórie mesta
prezentuje vznik a začiatky mesta, dejiny jeho správy, baníctva, remesiel a sklárstva. Mestské a banícke insígnie, pečate, banícke nástroje a modely banských technických zariadení dokumentujú rozvoj baníctva a mesta po r. 1337. Zaujímavým exponátom je Poriadok, čiže reguly baníckej mládeže z r. 1676, podľa ktorého sa mala správať novobanská mládež. Autentické cechové tabuľky, truhlice, výrobky remeselníkov dokresľujú obraz o živote mesta. O sklárskej tradícii svedčia ukážky najtypickejších pohárov, pijačiek, či brúseného skla novobanskej sklárne z rokov 1907 - 1952. Vystavené predmety expozície pravekého osídlenia žiarskeho regiónu pochádzajú z archeologických výskumov Žiarskej kotliny a dokumentujú vývoj od paleolitu až po koniec stredoveku.

Umeleckohistorická expozícia
prezentuje umelecké diela sakrálneho charakteru (najmä plastiky), ale aj širší výtvarný okruh (prevažne olejomaľby).

Expozícia Ľudový prejav hmotnej kultúry obyvateľov Novej Bane a jej okolia
poskytuje prehľad ľudovej tvorivosti, estetického cítenia a obyčajov ľudu novobanského regiónu v minulosti, zhmotneného najmä v textíliách a keramických výrobkoch, doplnený pracovným náradím z jednotlivých pracovných oblastí vidieckeho života. Tieto tradície sa stali bohatým žriedlom námetov pre minulých i súčasných ľudových umelcov - rezbárov, ktorých výber prác je organickou súčasťou tejto expozície.

VM ponúka publikácie o Novej Bani, sprievodcov výstavami. K expozíciám či aktuálnym výstavám poskytuje lektorské služby, podľa želania a výberu návštevníkov ( organizovaných skupín ) premieta filmy.

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 7.30 - 15.30
Ohlásené návštevy podľa požiadavky.

Adresa/Kontakt
Pohronské múzeum
968 01 Nová Baňa, Bernolákova 2
tel. 045/6855 178 fax: 045/6855 178


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002