• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  3.33 € (100.32 Sk)
 • Prenájom áut

Vlastivedné múzeum – Hanušovce nad Topľou

Vlastivedné múzeum je regionálnym múzeom so zameraním na územie okresu Vranov nad Topľou. Dokumentuje históriu a osobitosti prírodných pomerov regiónu. Vzniklo roku 1975. Zbierkový fond múzea obsahuje viac ako 15 000 predmetov a tvoria ho archeologické, historické, etnografické a prírodovedné zbierky.

Sídlom múzea je renesančno-barokový kaštieľ z prvej polovice 18. stor. so štyrmi nárožnými dvojposchodnovými vežami.

Expozícia História a súčasnosť okresu Vranov nad Topľou prezentuje históriu vranovského regiónu prostredníctvom exponátov z archeológie, histórie a etnografie. Má vlastivedný charakter.

Expozícia Prírodné pomery okresu Vranov nad Topľou podáva prehľad vývoja živej a neživej prírody okresu od druhohôr po súčasnosť.

Múzeum poskytuje lektorské služby, predaj suvenírov (odznaky, skladačky, medaily a publikácie). V reprezentačnej sále kaštieľa sa usporiadúvajú prednášky, semináre, koncerty komornej hudby a konajú sa tu občianske svadobné obrady.

Pri múzeu je zriadená výkupňa liečivých rastlín fungujúca sezónne v čase zberu (apríl - október).

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 7.30 - 15.00
nedeľa 14,00 - 17,00

Adresa/Kontakt
Vlastivedné múzeum
094 31 Hanušovce nad Topľou, Zámocká 160/5
tel. 057/44523-71, 44524 41 fax: 057/445 2371


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 29.07.2002