• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Vlastivedné múzeum - Galanta

Prvý podnet na založenie múzea v okrese Galanta dal vlastivedný krúžok, ktorý si utvorili miestni učitelia roku 1958. Rada ONV s platnosťou od 1. apríla 1969 zriadila Okresné vlastivedné múzeum v Galante (od 1. januára 1990 Vlastivedné múzeum). Od roku 1970 sídlilo v neogotickom kaštieli v Galante. Kaštieľ, rodové sídlo Esterháziovcov, bol postavený na starších základoch a prestavaný r.1860 podľa vzoru romantickej anglickej tudorovskej gotiky. Od roku 1986 sa uskutočňuje jeho generálna rekonštrukcia, preto múzeum získalo dočasné sídlo v strede mesta v budove bývalej banky. Táto jednoposchodová budova, s pôdorysom v tvare písmena U, bola postavená zač. 20. stor. Okrem múzejných pracovísk sú tu aj výstavné priestory. Za vyše dvadsať rokov činnosti získalo múzeum zbierkový fond obsahujúci okolo 17 000 predmetov, ktoré dokumentujú históriu a ľudovú kultúru okresu Galanta. Národopisné zbierky sa vzťahujú na takmer všetky oblasti ľudovej kultúry Slovákov žijúcich prevažne v severnej časti okresu, Slovákov pochádzajúcich z Dolnej zeme (Maďarsko) a Maďarov žijúcich prevažne v južnej časti okresu.

V spolupráci so susednými múzeami sa uskutočňoval dlhodobý výskum tradičného hospodárenia na Podunajskej nížine. Múzeum ukončilo 8-ročný výskum Šintavského vodného hradu na nádvorí kaštieľa v Seredi.

Expozícia Miestopis Galanty a okolia sa nachádza v renesančnom kaštieli v Galante, ktorý vznikol pravdepodobne koncom 16. stor. Roku 1980 sa začala jeho pamiatková obnova, verejnosti bol sprístupnený roku 1992. Na prvom poschodí sa nachádza expozícia venovaná histórii mesta, doplnená ukážkami bývania z konca 19. stor., časť venovaná rodu Esterháziovcov a hudobnému skladateľovi Zoltánovi Kodályovi. Uskutočňujú sa tu aj príležitostné výstavy.

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 8,00 - 17,00
sobota - nedeľa 14,00 - 18,00
Vysunuté expozície: Vodný mlyn Jelka, Dom ľudového bývania

Matúškovo. Dom ľudového bývania Šaľa, Kolový mlyn Tomášikovo,

Dom ľudového bývania Veľké Úľany,

Lektorský výklad v expozíciách, predaj pohľadníc a suvenírov.

Vlastivedné múzeum v Galante vydávalo Spravodaj múzea, jeho pokračovateľom je Studia Galanthensia.

Adresa/Kontakt
Vlastivedné múzeum
924 01 Galanta, Hlavná 21
tel./fax: 031 / 7802419
e-mail: muzeumgalanta@ba.telecom.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 29.07.2002