• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  0.63 € (18.98 Sk)
 • Prenájom áut

Vlastivedné a literárne múzeum – Svätý Jur

Vlastivedné a literárne múzeum vo Svätom Jure vzniklo r. 1952 ako Múzeum Petra Jilemnického. Bolo to prvé literárne múzeum na Slovensku. Expozícia je inštalovaná v spisovateľovom rodinnom dome, ktorý si dal postaviť r. 1937. V bezprostrednej blízkosti domu stojí od r. 1961 prevádzková budova múzea, v ktorej je aj prednášková miestnosť, v súčasnosti využívaná ako výstavná sieň. Literárne zbierky múzea sa systematicky budovali od r. 1961, v súčasnosti ich tvorí vyše 20 000 predmetov dokumentujúcich život a literárny vývin spisovateľa P. Jilemnického a jeho začlenenie do medzivojnovej literatúry.

Múzeum spravuje aj zbierky viažúce sa k histórii Svätého Jura, k životu jeho obyvateľov a hlavnému zamestnaniu obyvateľstva v tomto regióne - vinohradníctvu a vinárstvu. Od r.1965 sú súčasťou múzea ako Mestské múzeum.

Súčasná literárna expozícia sprístupnená v marci r. 1990 ukazuje P. Jilemnického ako spisovateľa a učiteľa. V troch miestnostiach na prízemí sa chronologicky odvíjajú jeho životné osudy, v manzarde je zachovaná jeho pracovňa s pôvodným zariadením a knižnicou. Expozíciu doĺňajú sociálne fotografie I. Blühovej a obrazy a grafiky I. Weinera-Kráľa a F. Malého.

Vlastivedná expozícia (Mestské múzeum) je inštalovaná v jednej miestnosti v budove mestského úradu na námestí. Jej začiatky siahajú do konca 19. storočia, obnovenie do r. 1937 a posledná reinštalácia sa uskutočnila r. 1987. Dokumentuje vývoj osídlenia na území Svätého Jura od neolitu po súčasnosť. Nachádzajú sa v nej nálezy zo slovanského hradiska Neštich, mapa jurského chotára zo začiatku 17. storočia, zástava z čias Rákociho protihabsburgského povstania, katovský meč, poddanské okovy, dereš, rováš, perecká reťaz a ďaľšie exponáty a dokumenty.

Múzeum usporadúva rozličné kultúrne podujatia, prednášky a koncerty. Každoročne pripravuje 4 - 6 výstav, niektoré spojené s predajom. Hromadným návštevám poskytuje lektorské služby a expozičné priestory múzea sa využívajú na školské ciele.

Otváracie hodiny:
V. - IX. nedeľa 14.00 - 18.00
návštevy mimo týchto hodín treba vopred zahlásiť telefonicky (Letohradská 16)

Adresa/Kontakt
Vlastivedné a literárne múzeum
900 21 Svätý Jur, Prostredná ul.
tel. 02/4497 0476 fax: 02/4497 0476


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 31.07.2002