Veľká Británia - Upozornenia/Riziká

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
Reštrikcie na dovoz a vývoz tovaru
Mnohé typy tovaru podliehajú dovoznej a vývoznej kontrole. K nim patrí: kontrolované drogy*, zbrane, nemravné publikácie a veci ohrozujúce zdravie alebo životné prostredie. Podrobnosti týkajúce sa licencii alebo dovozných a vývozných reštrikcii môžete získať od HM Customs and Excise, New Beam House, 22 Upper Ground, London SE1 9PJ. Tel:+44(0)171-620 1313.
*Ak si nieste istý, aký štatút majú lieky, ktoré so sebou potrebujete viesť, doporučuje sa vykázať ich na colnici.

Veľká Británia má prísne tresty za pašovanie drog. Obchodníci s drogami sa niekedy snažia nalákať cestujúcich k spolupráci. Keď cestujete do Veľkej Británie, vyhýbajte sa akémukoľvek styku s drogami. Nikdy na colnici neprenášajte batožinu ani balíčky za niekoho iného.

Nemôžete si privážať nijaké domáce zvieratá. Mohli by vám byť odobraté a zabité. I tie zvieratá, ktoré majú dovozné povolenie, musia ísť na šesť mesiacov do karantény. Budete si naviac musieť pred odchodom z Británie vyžiadať i vývozné zdravotné vysvedčenie. Ďalšie rady vám poskytne Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Government Building (Toby Jug Site), Hook Rise Sout, Tolworth, Surbiton, Surrey KT6 7NF Tel:+44(0)181-330-4411.

Ak si chcete priviesť rastliny, semená, sadenice, alebo kvety k vlastnému užívaniu, môžete ich prevážať bez cla, ak prichádzate priamo z krajiny, ktorá je členom EU (viď „colné procedúry“ v príslušných krajinách). Vo všetkých ostatných prípadoch sa však doporučuje kontaktovať Ministry of Agriculture, Fisheries and Food na vyššie uvedenej adrese a overiť si podrobnosti o príslušných obmedzeniach.