Veľká Británia - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Spojené kráľovstvo tvoria historické krajiny Škótsko, Anglicko a Wales, ktoré ležia na ostrove Veľká Británia a Severné Írsko, ktoré zaberá severnú časť ostrova Írsko. Pobrežie je členené fjordami a zálivmi. Najvyššie horstvá sú v Škótsku a vo Walese, ale nedosahujú vysoké výšky, pretože sú tvorené starými horninami a sú do značnej miery zarovnané. Hlavnú os Anglicka tvorí pohorie Pennine, ku ktorému sa pripájajú kotliny, zarovnané tabule a roviny. Povrch Walesu a Cornwallského poloostrova tvoria nízke pohoria. Povrch Severného Írska zaberá čadičmi budovaná plošina Antrim. Najvyšší vrch krajiny (Ben Nevis, 1343 m) sa nachádza v pohorí Grampian v Škótsku. Priaznivá poloha Veľkej Británie, zálivy vhodné na vybudovanie prístavov, široké delty riek umožnili, že Veľká Británia po stáročia kraľovala vo svetovom námornom obchode a vybudovala si obrovskú koloniálnu ríšu. Vďaka príjmom plynúcim z čulého námorného obchodu a exploatácie svojich kolónií sa stala vedúcou hospodárskou mocnosťou sveta v 19. storočí. V tomto ostrovnom štáte mala svoje počiatky priemyselná revolúcia. Priemyselný rozvoj napredoval jednak vďaka technickým vynálezom, ale aj dostatku domácich nerastných surovín (uhlie, ropa, zemný plyn, železná ruda, cín, olovo, medená ruda), ako aj prístupu k nerastnému bohatstvu v britských kolóniách. V dnešnej štruktúre priemyselných odvetví ešte stále zohrávajú vážnu úlohu tradičné odvetvia (ťažba uhlia, textilný priemysel, výroba lodí, hutníctvo železa), vyvinuté v minulom storočí, avšak od nich sa rýchlejšie rozvíjajú konkurencieschopnejšie a ziskovejšie odvetvia, ktoré produkujú na export (elektronika, výroba automobilov, lietadiel a chemický priemysel). Po 2. svetovej vojne stratila svoje kolónie, čo malo za následok problémy so zdrojmi nerastných surovín, ako aj stratu trhov. Po vyčerpaní domácich energetických zdrojov (uhlie) a nerastných surovín (železná ruda) sa priemyselné odvetvia "presťahovali" do prístavných miest. Britské produkty dokážu na svetových trhoch konkurovať americkým i japonským výrobkom vďaka svojej špecialite, výbornej kvalite a jedinečnosti (vlnené výrobky, letecké motory, kancelárska technika, polovodiče a pod.). Vo Veľkej Británii je veľmi nízky podiel obyvateľstva, ktoré sa živí poľnohospodárstvom (2%). Hlavným odvetvím je chov hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ovce, ošípané, morky). V súlade s oceánskym podnebím sa na ornej pôde pestujú na severe zemiaky, raž, jačmeň a na juhu územia pšenica a zelenina. Okolie miest je súvislou "kuchynskou záhradou". Rybárstvo v poslednom čase stráca na svojom pôvodnom význame. Veľká Británia je aj dnes významným finančným a obchodným centrom (londýnska burza). Z hospodárskeho hľadiska má význam aj rozvinutý cestovný ruch.