• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  6.75 € (203.35 Sk)
 • Prenájom áut

Turniansky hrad

Hrad bol postavený na krasovom kopci, vybiehajúcom zo Zádielskej planiny, na trase historickej cesty vedúcej z Gemera na Spiš.

Hrad postavili r. 1357 za Jána Turnianského, ktorého rod dostal do majetku Turňu v 1. pol. 13. stor. za zásluhy, preukázané panovníkovi počas tatárskeho vpádu a obnovu krajiny. Po vymretí rodu Turnianskovcov r.1406 sa dostal do držby Štefana Šafára z Branča, od ktorého ho získali Bebekovci. Okolo r. 1448 ho obsadili Jiskrove vojská. R. 1476 odkúpil hrad Imrich Zápoľský.

Hrad patril k veľkej pohraničnej protitureckej pevnostnej sústave, no napriek moderným delostreleckým opevňovacím prvkom ho v roku 1652 Turci dobyli. Počas Tokolyho stavovského povstania dal opevnenia hradu v roku 1685 cisársky generál Schultz zbúrať. Obývateľné časti definitívne zanikli po požiari v roku 1848, ktorý zapríčinila ubytovaná vojenská posádka.

Dodnes stoja ruiny múrov jednotlivých objektov hradu a v teréne je viditeľná dispozičná skladba priestorov, ako aj príjazdová cesta na hrad.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 06.08.2002