Turecko - História

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
História krajiny
Malá Ázia bola svedkom rozmachu a pádu mnohých veľkých svetových ríší. Príchod indoeurópsky hovoriacich Chetitov zo Strednej Ázie okolo roku 1900 p.n.l. znamenal počiatok prvej veľkej Anatolskej ríše. V 6. storočí p.n.l. ovládla Anatóliu Perzská ríša. Alexander Veľký dostal oblasť pod grécku kontrolu a v 1. storočí p.n.l. pripadla Rímskej ríši. V 11. storočí n.l. obsadili Malú Áziu moslimskí Seldžukovia - tureckí kočovnícii z východu. Osman I., vládca severozápadnej Anatólie, sa tradične pokladá za zakladateľa Osmanskej ríše. Koncom 15. storočia obsadili Turci staré hlavné mesto východorímskej ríše Carihrad, ktoré premenovali na Istanbul, a získali tak kontrolu nad Malou Áziou. Neskorší vládcovia, hlavne Süleyman I, posunuli hranice ríše ďaleko na východ, do severnej Afriky a Európy. V 19. storočí sa začala Osmanská ríša rozkladať a porážka v balkánskych vojnách 1912-13 zmenšila turecké územie v Európe na dnešný rozsah. V dôsledku porážky v 1. svetovej vojne bola roku 1918 Osmanská ríša ďalej rozdrobená. Vtedy zostavilo národné revolučné hnutie vedené Mustafom Kemalom v Ankare novú vládu. Kemal, ktorý prevzal meno Atatürk - "otec Turecka", výrazne zmenil ako prvý prezident tureckú spoločnosť a otvoril krajinu Západu.

V roku 1951 sa stalo Turecko členom NATO.

Vlečúci sa spor s Gréckom ohľadom Cyprusu znamená stále veľkú prekážku tureckým snahám o vstup do Európskeho spoločenstva. Ako reakcia na rozsiahle teroristické hnutie došlo v roku 1980 v krajine k vojenskému prevratu, avšak v roku 1983 bola opäť povolená činnosť politických strán. Koncom 80-tych rokov odpor kurdských separatistov na juhovýchode prerástol do partizánskej vojny. Situácia sa ďalej skomplikovala v roku 1991 počas vojny v Perzskom zálive, kedy došlo k exodusu Kurdov zo severného Iráku. Turecko sa v súlade s politikou NATO zúčastnilo embarga Iraku, ale nevyhovovalo mu rozmiestnenie cudzích vojsk na jeho území. Keď irackí Kurdi utekali do Turecka, boli Turci nútení svojmu odvekému nepriateľovi pomáhať.

Podľa ústavy z roku 1982 je najvyšším zákonodárnym orgánom Veľké národné zhromaždenie so 450 členmi volenými pomerovým systémom na 5 rokov. Výkonnú moc má prezident a vláda.

Text bol prevzatý z informačných materiálov CK Kartago tours