Tunisko - Kultúra/Spoločnosť

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
História krajiny
Prvé osady Feníčanov vznikli na území Tuniska v 11. storočí pr.n.l. V roku 800 pred Kristom bolo založené mesto Kartágo. Po punských vojnách bolo zničené a krajina sa stala súčasťou Rímskej ríše. V 7. storočí mesto obsadili muslimskí Arabi a koncom 16. storočia sa stalo súčasťou Osmanskej ríše, ale neskôr si vydobylo úplnú suverenitu. Tunajší vládcovia - bejovia sa často obracali na Európu, len aby čelili osmanskému vplyvu, a snažili sa zavádzať západné reformy. V polovici 19. storočia sa krajina u európskych bánk zadĺžila natoľko, že to poslúžilo Francúzsku ako zámienka k tomu, aby v roku 1881 prevzala kontrolu nad krajinou. Bej zostal bábkovou figúrkou a francúzski kolonisti zabrali väčšinu najlepšej pôdy.

Trvajúce nepokoje viedli v roku 1920 k vzniku národnej strany Destúr. V roku 1934 sa odštepilo radikálne krídlo strany s názvom Neo Destúr pod vedením Habiba Bourguibu. Počas 2. svetovej vojny on a iní vodcovia vytvorili protifašistickú vládu, ktorú v roku 1943 zvrhli jednotky odbojového hnutia Slobodné Francúzsko pod vedením generála de Gaulla. Napriek tomu umožnil Bourguibovi jeho vplyv viesť v 50. rokoch s Francúzskom jednanie za nezávislosť. Keď Tunisko v roku 1956 získalo nezávislosť a nasledujúci rok vyhlásilo republiku, stal sa prvým prezidentom. Vládol do roku 1987. Jeho nástupca generál Zin al-Abidin Ben Ali, zaviedol miernejší režim a snažil sa reformami oživiť stagnujúce hospodárstvo. Obnovil taktiež diplomatické styky so susednými štátmi, napríklad s Líbyou a Egyptom. Do roku 1987 bolo Tunisko štátom s jednou politickou stranou. Pôvodne doživotný prezident, ktorý bol len formálne zodpovedný volenému zhromaždeniu, nemôže byť zvolený viac než trikrát na päťročné obdobie a musí odstúpiť vo veku 70 rokov. Bol síce zavedený pluralitný systém, ale strana Neo Destúr má v novom Národnom zhromaždení úplnú prevahu poslancov.

Text bol prevzatý z informačných materiálov CK Kartago tours