• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Trója

Niečo o mieste, doprava, vstupné, pamätihodnosti a trochu histórie

Niečo o mieste
Trója (Truva) a jej slávny symbol - kôň. Kto by už len nepoznal toto bájne mesto z Homérových eposov Ilias a Odysea. Staroveké mesto, ktoré je predovšetkým známe vojnou o krásnu Helenu a lsťou pomocou dreveného koňa.

Doprava
Dolmuse z Canakkale chodia každú hodinu. Za cestovné sme platili cca. 40 SKK. Spoje sú pravidelné a bezproblémové.

Vstupné
Dospelí:     10.000.000 TRL
Študenti:     4.000.000 TRL

Pamätihodnosti a trochu histórie
Predpokladá sa, že počiatky osídlenia tohoto mesta siahajú okolo roku 3000 pred n. l.. Vďaka svojej strategickej polohe pri úžine Dardanely hralo v danom období veľmi významnú úlohu. Vďaka vojenskému využitiu a polohe mesto rástlo aj ekonomicky a stalo sa z neho aj centrum kultúry. Po neslávnej trójskej vojne bolo zničené mesto opustené približne od roku 1100 pred n. l. do roku 700 pred n. l.. Okolo roku 700 pred n. l. bola Trója znovu osídlená gréckymi prisťahovalcami a bola pomenovaná Ilion. Za vlády Rímskeho impéria bola Trója znovu zrenovovaná. Postupom času a hlavne po vystavaní Konštantínopolu (Istanbul) stratila význam a upadla do zabudnutia.

Aj keď sa znovuobjavenie Tróje pripisuje nemeckému archeológovi Schliemannovi, prvé pozostatky tohto mesta našiel v roku 1822 Charles McLaren. Heinrich Schliemann odkrýval pozostatky Tróje v rokoch 1870 - 1890. Nanešťastie mnoho predmetov bolo odnesených do Nemecka a pokiaľ sa nedostali do Národného múzea, zmizli v súkromných zbierkach boháčov. Trójske zlato sa nachádza v Puškinovom múzeu s Rusku, kam sa dostalo pravdepodobne po skončení 2. svetovej vojny ako vojnová korisť.

Doposiaľ bolo odkrytých 9 vrstiev vykopávok výstižne pomenovaných Trója I. až IX.  Trója I. až V. je úzko spojená s rannou dobou bronzovou (3000 - 1900 pred n. l.). Trója VI. a VII. boli postavené v strednej a neskorej dobe bronzovej. Trója VIII. a IX. patria helénskemu a rímskemu Ilionu. Od roku 1988 prebiehajú nové vykopávky nemeckých odborníkov pod patronátom Tureckého ministerstva kultúry a za finančnej pomoci spoločnosti Daimler - Benz.


Autor/zdroj: Drobec
Text bol naposledy zmenený dňa: 12.03.2004