• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  15.74 € (474.18 Sk)
 • Prenájom áut

Trenčianske múzeum

Vznik Trenčianskeho múzea súvisel so založením Prírodovedného spolku župy Trenčianskej r. 1877, ktorý sa venoval okrem zhromažďovania zbierok aj prednáškovej a publikačnej činnosti. Múzeum so stálou expozíciou sa r. 1908 stalo mestskou ustanovizňou, r. 1940 sa zbierky presťahovali do dnešnej budovy - bývalého Župného domu.

Zbierkový fond obsahuje okolo 130 000 predmetov. Pozornosť si zaslúžia najmä archeologické nálezy z mladšieho paleolitu a bohatý stredoveký materiál z Trenčianskeho hradu, pečatidlá, mestské, obecné, cirkevné, cechové, župné i šľachtických rodov zo 16.-19. stor., staré zbrane a pestré národopisné zbierky. Cenná je zbierka obrazov, grafík a plastík rodiny Ilešháziovcov a neskorogotický oltár Oplakávanie Krista z Podlužian (1480).

Vysunuté expozície Trenčianskeho múzea: Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom, Múzeum Beckov, Pamätná izba Ľ. Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou, Múzeum Čachtice, Mohyla Očkov.

Prírodovedná expozícia
je umiestnená v Župnom dome. Predstavuje návštevníkom geologickú stavbu územia trenčianskeho regiónu a jeho flóru a faunu. Čerpá zo zbierok, ktoré nadväzujú na zbierkový fond získaný prírodovedným spolkom.

Otváracie hodiny:
utorok  - nedeľa 9.00 - 16.00

Súčasťou Trenčianskeho múzea je Národná kultúrna pamiatka

Štátny hrad Trenčín.
Dejiny kamenného hradu na trenčianskej skale siahajú do 10.-11. stor. Bol súčasťou línie pohraničných opevnení uhorského štátu, stal sa sídlom stolice, základného administratívno-hospodárskeho útvaru stredovekého Uhorska. Jeho najvýznamnejšie obdobie sa spája s panovaním uhorského oligarchu Matúša Čáka. R. 1790 požiar hrad ťažko poškodil a odvtedy chátral. Ruiny sa týčili nad Trenčínom až do polovice 20. stor., keď sa začala rekonštrukcia hradu.

Expozícia Hradná studňa na Dolnom hrade poskytuje možnosť spoznať stavebný a historický vývoj 79 m hlbokej studne z artefaktov, ktoré sa získali pri jej čistení v rokoch 1967-1968.

Expozícia Feudálna justícia sa nachádza vo východnej veži, nazývanej hladomorňa. Predstavuje stredoveké súdnictvo, jeho spôsoby a nástroje, v suteréne veže sa nachádza žalár.

Lapidárium Trenčianskeho hradu je súbor fragmentov a zvyškov architektúry z výstavby hradu. Stavebné články dokumentujú viaceré slohy, od románskeho, cez gotický, renesančný a barokový.

V Ľudovítovom paláci je expozícia Historické zbrane v zbierkach Trenčianskeho múzea, obsahujúca chladné i palné zbrane od 12. do 19. stor.

V Matúšovej veži je umiestnená expozícia Erby majiteľov, držiteľov a kapitánov Trenčianskeho hradu.

V paláci Zápoľských je Expozícia rodovej galérie Ilešháziovcov a obrazov z ilešháziovskych sídiel, Maľba 16.-19. stor. v zbierkach Trenčianskeho múzea.

Priestory Delovej bašty sa využívajú na výstavy, najznámejšia je Detský výtvarný a literárny Trenčín.

Na úpätí hradnej skaly vo dvore hotela Tatra sa nachádza rímsky nápis z r. 179.

Otváracie hodiny:
V. - IX. 9.00 - 17.00
X. - IV. 9.00 - 16.00

Adresa/Kontakt
Trenčianske múzeum
912 50 Trenčín, Mierové nám.46
tel. č. 032/74344 31 až 3 tel. č. riad. 032/74355 89 fax: 032/7440 753
e-mail: office@muzeumtn.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 31.07.2002