Teplý vrch - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut


 Nad malou obcou Teplý Vrch, ktorá sa nachádza zhruba 15 km od Rimavskej Soboty, sa rozprestiera rovnomenná vodná nádrž. Voda do Teplého vrchu priteká z viacerých jaskýň v oblasti Drienčanskeho krasu. Priepustné horniny krasu čistia vodu, ktorá priteká do nádrže, preto je hladina Teplého vrchu veľmi čistá. 


Priemerné letné teploty vody sú už dlhodobo najvyššie na celom území Slovenska. Vodná nádrž Teplý vrch v lete dosahuje teplotu aj 28°C pri zachovaní veľkej čistoty vody a malého množstva zelených rias. Na slnečnej strane tejto vodnej nádrže sa nachádza aj autokemping a vybudované sú tu aj viaceré rekreačné zariadenia. Dovolenkári sa však môžu ubytovať aj na iných miestach, okrem iného si v rekreačnej oblasti môžete zarezervovať chatu. Prostredie je ideálne na rodinné dovolenky, odporúča sa aj milovníkom turistiky. V okolí Teplého vrchu sa nachádza niekoľko náučných chodníkov, známy je predovšetkým Náučný chodník Driečanského krasu. Oblasť je špecifická tým, že sa miestami miešajú krasové prvky so sopečnými horninami a spolu to tvorí úžasný reliéf krajiny.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Nachádza sa v Slovenskom krase na juhozápadnom úpätí Silickej planiny, kam celý jaskynný systém prechádza a meria spolu 22 km, z čoho 5,1 km patrí Domici. Mohutná kvapľová výzdoba, charakteristické sú tzv. bubny, štíty a jazierka.
Téma: Jaskyňa
Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Prevádzkový okruh meria 300 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Revúca, Rožňava
Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v Slovenskom krase a je vývojove veľmi mladá. Preteká ňou Čierny potok, ktorý sa objavuje ako podzemný tok v neďalekej Silickej ľadnici. Výzdoba jaskyne je biela, žltá až hnedočierná, charakteristické sú biele brká, 2-3 mm hrubé, miestami 2,5 až 3 m dlhé. Prevádzkový okruh je 300 m dlhý.
Téma: Jaskyňa