Svit - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Svit leží v juhozápadnej časti Popradskej kotliny na terasovanom ľadovcovoriečnom kuželi a na nive rieky Poprad. Mesto Svit má veľmi mladú históriu. Na základe kúpnopredajnej zmluvy z 23. marca 1934 zakúpil Baťov zlínsky koncern od obce Veľká 101 jutár málo produktívnej pôdy na sútoku Lučivianky a rieky Poprad. Hneď na jar 1934 sa začala výstavba továrne na výrobu umelých vlákien pod názvom Slovenská viskózová továreň v skratke Svit. Ešte v tom istom roku bola odovzdaná prvá prevádzka a sedem obytných domov. O rýchlej výstavbe svedčí aj tá skutočnosť, že už v roku 1936 podnik zamestnával 530 ľudí. Do roku 1938 vyrástlo 10 továrenských objektov a 60 obytných domov. Osada už mala svoju školu, obchodný dom a tri internáty.

Prvé označenie Svitu bolo „Obec Veľká – osada Svit„. Železničná stanička mala tabuľu podľa blízkej obce Batizovce. V apríli 1946 sa stal Svit samostatnou obcou. Naďalej sa rozvíjal priemysel, a to výstavbou potravinárskych podnikov, pekárne a mäsopriemyslu. Začala sa výstavba novej železničnej stanice, upravila sa plocha letiska a zaznamenal sa ďalší nárast obyvateľstva. Mení sa aj charakter výstavby, buduje sa občianska vybavenosť a nové obytné budovy. V máji 1962 dostal Svit štatút mesta.

V regióne sa oplatí vidieť

12m vysoká lezecká stena K2 v nákupnom centre MAX v Poprade. Prišli ste liezť do Tatier a prší? Nevadí! My sme pod strechou...
Východiská: Liptovský Hrádok, Poprad, Svit

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Je spojená s jaskyňou Mieru, má niekoľko poschodí, z ktorých najnižšie je zaľadnené. Odporúča sa jej návšteva v máji – júni, kedy je ľadová výzdoba krajšia. Jaskyňa je veľmi stará. Prevádzkový okruh je 680 m dlhý.
Téma: Jaskyňa
Bohatá kvapľová výzdoba v niekoľkých poschodiach s výškovým rozdielom 112 m, pagodovité stalagmity, jazierka a nástenné vodopády. Prevádzkový okruh meria 1135 m.
Téma: Jaskyňa
Je najväčšou kvapľovou jaskyňou južnej časti Nízkych tatier, v Bystrianskom krase. Pozostáva z kľukatých chodieb v troch úrovniach. Má peknú voskovožltú výzdobu v podobe záclonovitých závesov. V súčasnosti je v jaskyni zriadené sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Prevádzkový okruh meria 650 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Brezno
Klimatické kúpele Štrbské Pleso pre svoj význam a úspechy v liečbe pacientov s nešpecifickými chronickými chorobami dýchacích ciest osobitné postavenia medzi slovenskými ako aj európskymi klimatickými liečebnými miestami. Sú to najvyššie položené klimatické kúpele na Slovensku.
Téma: Kúpele