Svidník - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Svidník leží v Ondavskej vrchovine na sútoku riek Ondavy a Ladomírky. Archeologické nálezy dokumentujú praveké osídlenie v tejto lokalite a ďalšie stopy dokazujú osídlenie pred 13. stor. (hradisko na vrchu Kaštielik). Obec sa vyvinula na tzv. Jantárovej ceste. Písomne je doložená r. 1355, niektoré pramene uvádzajú aj r. 1334. Osídľovanie oblasti sa zintenzívnilo valašskou kolonizáciou s vrcholom v prvej tretine 17. stor. V 15. stor. trpel Svidník vpádmi bratríkov a poľských vojsk. Od 17. stor. sa Svidník vyvíjal ako zemepanské mestečko, ktoré patrilo panstvu Makovica so sídlom na Zborovskom hrade. Po bitke pri Slavkove sa tu r. 1806 zastavili ruské vojská pod velením Kutuzova. V 19. stor. bolo postihnuté neúrodou, cholerou a vysťahovalectvom. Po prvej svetovej vojne patril Svidník aj s okolím k najchudobnejším v republike. Povojnové obdobie je charkateristické celkovým rozvojom regiónu, rozvojom strojárskeho, textilného a potravinárskeho priemyslu.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bardejov, Svidník

Na okolí doporučujeme navštíviť

Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov
Prírodný studený gejzír je svetovou raritou a národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska.