Stropkov - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Stropkov leží v Ondavskej vrchovine v doline rieky Ondava na rozhraní historického Šariša a horného Zemplína. Na mieste dnešného mesta odkryli archeológovia stopy slovanského sídliska. Prvý písomný doklad pochádza z roku 1404 a predstavuje Stropkov už ako mestečko. Jadrom mesta bol hrad, ktorý bol pôvodne kráľovským majetkom. Roku 1441 ho obsadili bratrícke vojská a koncom 15. storočia vojská poľského kniežaťa Jána Alberta. Roku 1814 hrad vyhorel a následne bol zbúraný. Koncom 14. storočia sa Stropkov dostáva do zálohu šľachticom a stáva sa zemepanským mestečkom. Od 14. storočia bola v meste mýtna stanica, dôležitá najmä v súvislosti s významom Duklianskeho priesmyku. Roku 1698 dostal jarmočné právo, čo zvýšilo jeho význam. Ku konaniu trhov mal dobre prispôsobené pravidelné námestie. Obyvateľstvo sa zaoberalo najmä poľnohospodárstvom a remeslami. Pred druhou svetovou vojnou tu bola početná židovská komunita s významnou náboženskou obcou.

V druhej polovici 20. storočia tu boli vybudované závody na výrobu telefónov a automobilových súčiastok.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Stropkov

Na okolí doporučujeme navštíviť

Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov
Prírodný studený gejzír je svetovou raritou a národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska.