Spišská Stará Ves - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Nachádza sa na severe Slovenska v Spišskej Magure v doline potoka Rieka, pri jeho ústí do Dunajca. Na juhozápad od nej sa týčia Belianske Tatry.

Vznikla v roku 1308 na starej ceste do Poľska pri staršej osade, ktorá sa nazývala Stará Ves. Založil ju Šoltýs Fridrich z Huncoviec. V roku 1337 spišský župan obec venoval kartuziánskym mníchom z Lechnice. Vlastnili ju do roku 1563.

Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva, vzhľadom na polohu na obchodnej ceste, zaoberali remeslami a obchodom. Z remesiel sa najviac rozmohlo pláteníctvo. Spišská Stará Ves hospodársky silnela a pomerne rýchlo vyrástla na jedno z centier Zamaguria. V roku 1399 získala mestské výsady. V 15. storočí toto vtedy významné pohraničné mesto až dvakrát si zvolili Uhorsko a Poľsko ako miesto na uzavretie mieru. V 16. storočí po zmene majiteľov noví vlastníci neuznali ich výsady a nastal úpadok mesta do roku 1655. Začiatok 18. storočia bol pre mesto krutý. V roku 1710 vypukla morová epidémia a v roku 1714 vyhorela. Požiar v roku 1760 zničil mesto zachovala sa iba časť kostola. V roku 1778 – 1876 patrila do Provincie 16 spišských miest. Po vzniku Magurského okresu sa stala jeho centrom. V roku 1920 časť Zamaguria pripadla Poľsku a poklesol tak význam mesta. Významnejšie priemyselné podniky vznikli v druhej polovici 20. storočia. Dodnes nemá železničné prepojenie.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Bohatá kvapľová výzdoba v niekoľkých poschodiach s výškovým rozdielom 112 m, pagodovité stalagmity, jazierka a nástenné vodopády. Prevádzkový okruh meria 1135 m.
Téma: Jaskyňa
Klimatické kúpele Štrbské Pleso pre svoj význam a úspechy v liečbe pacientov s nešpecifickými chronickými chorobami dýchacích ciest osobitné postavenia medzi slovenskými ako aj európskymi klimatickými liečebnými miestami. Sú to najvyššie položené klimatické kúpele na Slovensku.
Téma: Kúpele