Spišská Belá - Pamiatky

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Historické a kultúrne pamätihodnosti
Kostol sv. Antona Pustovníka – pochádza z rokov 1263 – 1265. Z gotického zariadenia ostali dve sochy na oltári zo začiatku 16. storočia, z ktorých vyniká socha sv. Mikuláša.

Renesančná zvonica – z konca 16. storočia. Nachádza sa pri rímskokatolíckom kostole.

Meštianske domy – v historickom jadre mesta, pochádzajú zo 17. a 18. storočia.

Evanjelický kostol – patrí medzi tolerančné barokovo-klasicistické kostoly bez veže. Postavený bol v roku 1784.

Kaštieľ Strážky – patrí administratívne k Spišskej Belej. Bol postavený v 15. storočí ako gotický hrad, neskôr ho nový majiteľ prebudoval na kaštieľ. Dnešnú podobu získal v 17. storočí. V roku 1862 sa z Beckova do kaštieľa presťahoval barón Eduard Mednyánszky so svojím synom Ladislavom, z ktorého sa neskôr stal významný maliar. Okolo kaštieľa sa nachádza anglický park z 19. storočia s viacerými vzácnymi drevinami.

Rímskokatolícky kostol sv. Anny v Strážkach – pochádza z 15. storočia. V interiéri sú vzácne neskorogotické nástenné maľby a tri neskorogotické krídlové oltáre s drevenými plastikami a tabuľovými maľbami.

Zvonica v Strážkach – pochádza z roku 1629.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť