Slovinsko - Geografia a Fakty

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Štátne zriadenie: republika


Administratívne usporiadanie: 58 okresov (občina)


Rozloha: 20 273 km2


Počet obyvateľov: 2 007 711 (2008)


Hlavné mesto: Ljubljana (268 000 obyv.)


Iné významnejšie sídla: Maribor (105 000 obyv.), Celje (42 000 obyv.), Kranj (37 000 obyv.)


Najvyšší bod: Triglav, 2863 m


Najvýznamnejšie rieky: Dráva, Sáva, Mura, Krka, Savinja, Vipava


Úradný jazyk: slovinčina


Mena: Euro


Susedia: Taliansko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko


Štátny sviatok: 26. jún (Deň samostatnosti)


Rasové a národnostné zloženie: Slovinci (83,06 %), Chorváti (1,81 %), Srbi (1,98 %), iné (13,15%)


Náboženstvo: rímsko-katolícke (57,8 %), pravoslávne (2,3 %), islamské (2,4 %), evanjelické (1 %), ateisti (10,1 %), iné (21,4%)


Časové pásmo: Slovensko 0 hod.


Medzinárodná poznávacia značka: SLO


Internetová doména: .si


Smerové telefónne číslo: +386


Elektrina: 220 V


Doklady a víza: cestovný pas alebo občiansky preukaz


Veľvyslanectvo:

Veľvyslanectvo SR v Slovinsku
Veleposlaništvo Slovaške Republike
Tivolska cesta 4, Ljubljana
Tel: 00386 1 425 54 25
Fax: 00386 1 425 54 25
E-mail: velepos.slovakia@siol.net, embass@lublana.mfa.sk


Na území štátu, ktorý leží na okraji Strednej Európy sa zbiehajú hrebene Álp a Dinárov. Na severe kraľujú typické alpské pohoria (Júlske Alpy, Karavnaky, Pohorje) s dolinami vymodelovanými vysokohorskými ľadovcami a strmými skalnými stenami. V západnej a južnej časti štátu sa tiahnu chrbty Dinárov, v ktorých sa nachádza najtypickejšie krasové územie na Zemi s rozsiahlymi jaskynnými sústavami, závrtmi a krasovými dolinami. Rovinaté územia sa nachádzajú len vo východnej časti štátu v povodí rieky Mury, v juhovýchodnej časti v povodí Krky a Sávy a v severnej časti Istrijského polostrova.


Slovinsko, ktoré získalo samostatnosť v roku 1991 má v pohoriach bohaté ložiská rúd (železné, olovnaté a zinočnaté rudy). Elektrickú energiu produkujú tepelné elektrárne (čierne uhlie) a vodné elektrárne využívajúce veľký energetický potenciál slovinských riek. Najdôležitejšími priemyselnými odvetviami sú hutníctvo farebných kovov, strojárenstvo (dopravné prostriedky, nástroje, domáce spotrebiče) a textilný priemysel. Vďaka rozvinutej technológii a kvalifikovanej pracovnej sile dosahujú exportované výrobky vysokú kvalitu.


Vedúcu úlohu v poľnohospodárstve zohráva chov hospodárskych zvierat, najmä hovädzieho dobytka. Na ornej pôde sa pestuje najmä obilie, zemiaky a cukrová repa. Významné je aj lesné hospodárstvo a ťažba dreva, ktoré spracováva nábytkársky priemysel. Nábytok je dôležitým exportným tovarom. Potenciál krajiny v oblasti cestovného ruchu tkvie v príjemných prímorských a vysokohorských strediskách, návštevníkov priťahujú aj krasové javy (jaskyne Postojna a Škocjani).Súvisiace linky

CIA factbook - aktuálne a podrobné faktografické údaje o krajine ...