• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Slovenské sklárske múzeum – Lednické Rovné

Slovenské sklárske múzeum (SSM) je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na sklársku výrobu na Slovensku. V zbierkotvornej činnosti sa orientuje na celé Slovensko. Vo fondoch uchováva niekoľko pozoruhodných historicky cenných artefaktov. V súčasnosti múzeum eviduje 3 646 zbierkových predmetov. Zbierkový fond využíva v stálej expozícii a pri výstavách. SSM v Lednických Rovniach bolo zriadené roku 1988 v mieste s bohatou sklárskou tradíciou, ale aj so súčasnou výrobou skla. Symbolické je aj jeho umiestnenie v renovovanom sídle bývalých majiteľov sklárne Schreiberovcov.Je to pôvodne renesančný kaštieľ z konca 16.stor., rozsiahla jednoposchodová stavba s obdlžníkovým pôdorysom s priečelím zvýrazneným štítom a balkónom na stĺpoch. Ku kaštieľu patrí aj park s rozlohou okolo 20 ha, v ktorom sa nachádza niekoľko vzácnych cudzokrajných drevín.

Stála expozícia skla je situovaná na prvom poschodí kaštieľa. Sprostredkuje obraz o dejinách vývoja skla na Slovensku od jeho najstarších dokumentovateľných čias až po súčasnosť. Najstarší úsek histórie sklárskej výroby zastupujú nálezy získané z archeologických výskumov (vzácne ukážky stredovekého úžitkového skla), najbohatšie je zastúpené sklo z obdobia 17.-19.stor. Súčasná sklárska výroba je dokumentovaná výrobkami jestvujúcich slovenských sklární. Špeciálnu časť expozácie tvoria pracovné nástroje a pomôcky sklárov, mapy historických a súčasných sklární. Zaujímavosťou expozície je pantograf /r.1896, štyri roky po vzniku sklárskej fabriky, zaviedol jej majiteľ Jozef Schreiber princíp pantografického zdobenia výrobkov podľa anglického patentu/.

Lektorské služby podľa želania v slovenčine alebo v šiestich cudzojazyčných mutáciach, audiovizuálny program so zameraním na proces výroby skla, premietanie videofilmov so sklárskou tématikou, predaj suvenírov (katalógy s cudzojazyčnými textovými vložkami skladačky, plagáty, pohľadnice, odznaky, tašky a dekoratívne fľaše). V blízkosti múzea je i značková predajňa skla tunajšej sklárne so súčasným výrobným sortimentom. SSM poskytuje poradenskú službu, expozíciu už od založenia využívajú odborné školy z blízkeho okolia ako prostriedok názorného vyučovania.


Adresa/Kontakt
Slovenské sklárske múzeum
020 61 Lednické Rovne, Schreiberova 365
tel.042/46 01 280, 46 01 417 - 281

Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok   7.00-14.00

Vstupné: Dospelí   0,66 €

                  Deti        0,33 €
Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002