• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Slovenská národná galéria - Zvolen

ZVOLENSKÝ ZÁMOK

Zvolenský zámok, národná kultúrna pamiatka, stojí na miernom návrší. Stavba na pôdoryse pravidelného obdĺžnika so štyrmi krídlami okolo ústredného dvora, bola vybudovaná v rokoch 1370-1382 pre uhorského kráľa Ľudovíta I. (Veľkého) z rodu Anjou ako gotický poľovnícky zámok typu talianskych mestských palácov. Neskôr, vzhľadom na hroziace turecké nebezpečenstvo, pribudlo k zámku vonkajšie opevnenie, pri budovaní ktorého sa uplatnili fortifikačné výdobytky talianskeho quattrocenta. Zámok bol viac ráz prestavaný, no prízemie si dodnes zachovalo pôvodný gotický charakter. V 60. rokoch 20. stor. bol zámok renovovaný podľa projektu Ing. arch. K. Chudomelku. Dochované fragmenty stredovekých nástenných malieb a architektonické hodnoty objektu tvoria pôsobivé prostredie pre expozície SNG.

Lapidárium gotického umenia umiestnené na prízemí zámku prezentuje architektonické kamenné články zo 14. stor. zo Zvolenského zámku a zámockej kaplnky a transfery nástenných malieb z polovice 15. stor. z bývalej zvolenskej fary. Sú tu inštalované kópie viacerých najvýznamnejších drevorezieb Majstra Pavla z Levoče. Expozícia Staré európske umenie II. prezentuje výberové kolekcie maliarskych škôl - talianskej, francúzskej, nizozemskej, flámskej, holandskej a nemeckej zo 16.-18. stor.

Slovenská národná galéria usporadúva na Zvolenskom zámku reprízy výstav starého a súčasného umenia, úžitkového umenia a designu, insitného umenia. Pri príležitosti Zámockých hier zvolenských je každoročne inštalovaná výstava zo scénografickej tvorby. SNG tu organizuje prednášky o výtvarnom umení, v expozíciách aj na výstavách poskytuje lektorský výklad, predaj katalógov, plagátov, pohľadníc. Možnosť prenajatia historických priestorov Kráľovskej siene na rozličné príležitosti - koncerty vážnej hudby, rozličné súťaže a pod. Na nádvorí zámku je espresso a predajňa suvenírov. V priestoroch zámockej kaplnky sa konajú bohoslužby.

Voľný vstup do expozícií a na výstavy poslednú nedeľu v mesiaci, Veľkonočnú nedeľu a Medzinárodný deň múzeí.

Otváracie hodiny:
VI. - IX. utorok - piatok 10,00 - 17,00
sobota 9,00 - 17,00
nedeľa 10,00 - 16,00
X. - V. utorok - piatok 10,00 - 17,00
sobota - nedeľa 10,00 - 16,00


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 01.08.2002