• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  22.1 € (665.78 Sk)
 • Prenájom áut

Slovenská národná galéria - Strážky

Kaštieľ Strážky
Kaštieľ v Strážkach spolu s kostolom sv. Anny a zvonicou boli súčasťou historického osídlenia Strážok a v súčasnosti ako celok tvoria národnú kultúrnu pamiatku. Možno ich zaradiť k významným architektonickým klenotom Spiša. Na kaštieli, ktorý prešiel generálnou rekonštrukciou a je situovaný v anglickom parku z 19. stor., je možné sledovať stavebný vývoj od obdobia neskorej gotiky z 15. stor., cez renesančnú prestavbu až po barokovo-klasicistické úpravy z konca 18. stor.

Kaštieľ patril v 16.-18. stor. rodine Horváth-Stansith, ktorá v Strážkach založila latinskú humanistickú školu (1584-1711) pre deti spišských šľachticov a knižnicu, v tom čase jednu z najbohatších v Uhorsku. V 19. stor. sa vlastíkmi kaštieľa stala rodina Medňánskovcovh a Czóbelovcov. Po smrti poslednej majiteľky a užívateľky kaštieľa barónky M. Czóbelovej r. 1972 sa správcom kaštieľa stala Slovenská národná galéria.

Zbierka umeleckého remesla prezentuje časť pôvodného mobiliáru kaštieľa a umeleckoremeselných predmetov, ktoré SNG doplnila zo svojich zbierok na interiérové celky. Patrí do nich historický nábytok, porcelán, sklo, fajansa, koberce, dobové hodiny z 18.-19. stor. a sakrálne predmety prevažne spišskej proveniencie, ktoré dokumentujú vysokú úroveň zlatníckeho remesla 15.-18. stor. v tomto regióne.

Expozícia Portrét 17.-19. stor. na Slovensku sústreďuje pôvodnú bohatú rodovú portrétnu galériu šľachtických rodín, ktoré obývali kaštieľ, prevažne domácej proveniencie. SNG kolekciu doplnila v záujme ucelenia vystaveného súboru a s ohľadom na šírku portrétneho umenia na Slovensku o portrétne diela významných autorov zo svojich zbierok.

Expozícia Ladislav Medňanský a Strážky, predstavuje tvorbu Ladislava Mednyánszkeho (1852-1919), jedného z najvýznamnejších umelcov, ktorí sa narodili alebo žili na Slovensku. Kaštieľ v Strážkach patril k najmilším maliarovým miestam a je autentickým prostredím na prezentáciu jeho diela. Vystavený súbor, získaný z pozostalosti v Strážkach a nákupmi SNG, zachytáva často aj menej známu umelcovu tvorbu, jej rôznorodosť, variabilitu a jedinečnosť. Medňanský svoju figurálnu tvorbu dovŕšil skúsenosťou frontového maliara na bojiskách 1. svetovej vojny.

Osobitnú zložku galérie tvorí historická knižnica, ktorú založil v poslednej štvrtine 16. stor. Gregor Horváth-Stansith a zveľaďovali ju ďaľší majitelia kaštieľa. Verejnosti je prístupná časť vzácneho fondu, ktorý má asi 8 500 knižných zväzkov, časopisov a máp. Postupne sa po odbornom ošetrení a spracovaní dopĺňa. Súčasťou knižnice je i neveľká expozícia z dejín kaštieľa, jeho majiteľov a obce Strážky.

SNG ponúka rozličné kultúrne programy pre verejnosť, začiatkom leta usporadúva Kaštieľne hry. V areáli kaštieľa a príľahlom anglickom parku ukončenom riekou Poprad je možnosť príjemnej relaxácie. Reštaurácia na nádvori je otvorená v letnej sezóne /15. 6. - 15. 9./. Galéria poskytuje lektorský výklad, predaj katalógov, plagátov a pohľadníc. Voľný vstup do výstavných priestorov a expozícií poslednú nedeľu v mesiaci, Veľkonočnú nedeľu a Medzinárodný deň múzeí.

Kaštieľ Strážky má výhodnú polohu neďaleko Vysokých Tatier /asi 20 km/.

Otváracie hodiny
od 14. sepembra do 16. júna: utorok - nedeľa 10.00 - 17.00
od 15. júna do 15. septembra: pondelok -nedeľa 9.00 - 19.00

Tel.: 052/458 13 12
Fax: 052/458 11 52


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 31.07.2002