Sliač - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Rozprestiera sa vo Zvolenskej kotline, v jej zvlnenej pahorkatej časti na východ od rieky Hron. Kulisu mesta smerom na sever tvoria Nízke Tatry a na východ Poľana.

Sliač vznikol v roku 1960 zlúčením obcí Hájniky, Rybáre a samotných kúpeľov Sliač.

Rybáre, pôvodne osada zo Zvolenského hradu sa spomínajú v roku 1249. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 18. storočí tu pestovali aj chmeľ.

Hájniky, pôvodne osada hájnikov Zvolesnkého hradu sa spomína v roku 1250. Obyvatelia sa zaoberal tiež poľnohospodárstvom a neskôr hrnčiarstvom a obchodom. Ovčiari z okolitých salašov boli zruční rezbári. Preslávila ich aj výroba fujár a píšťal.

Najstaršia zmienka o liečivých prameňoch je v listine kráľa Bela IV. z roku 1244. Patrili Zvolenskému panstvu.

S výstavbou kúpeľov sa začalo v roku 1657. V roku 1726 ich vyhlásili za liečivé ako Thermae Rybarenses. Rozmach kúpeľov nastal začiatkom 19. storočia, vtedy vznikol prvý kúpeľný hotel – dnešná Bratislava. Ďalší rast kúpeľov priniesli roky 1927 – 1938 a druhá polovica 20. storočia. V blízkosti mesta je známe letisko Tri duby.

Kúpele navštívili významné osobnosti. Pripomínajú ich pamätné tabule.

V regióne sa oplatí vidieť

Vo svete sú známe štyri kúpeľné miesta, v ktorých vyvierajú minerálne pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. Iba jeden z týchto prameňov sa nachádza v strednej Európe, a to v liečivých kúpeľoch na Sliači.
Téma: Kúpele
Východiská: Sliač
Kúpele Brusno sa rozprestierajú v malebnom, postrannom údolí, na úpätí vrchov Slovenského Rudohoria. Kúpeľných hostí lieči okrem klímy a čistého vzduchu aj minerálna voda. Rozhodujúcim činiteľom úspešnej kúpeľnej liečby v kúpeľoch Brusno sú prírodné liečebné prostriedky, predovšetkým liečivá minerálna voda.
Téma: Kúpele

Na okolí doporučujeme navštíviť

Východiská: Bojnice
Je najväčšou kvapľovou jaskyňou južnej časti Nízkych tatier, v Bystrianskom krase. Pozostáva z kľukatých chodieb v troch úrovniach. Má peknú voskovožltú výzdobu v podobe záclonovitých závesov. V súčasnosti je v jaskyni zriadené sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Prevádzkový okruh meria 650 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Brezno
Medzi kúpeľné miesta, indikačne zamerané na liečbu chorôb pohybových ústrojov, zaraďujú sa aj malé kúpele so starou tradíciou – Turčianske Teplice. Sú to jediné slovenské kúpele, v ktorých sa liečia aj pacienti s niektorými chorobami obličiek a močových ciest.
Téma: Kúpele
Východiská: Turčianske Teplice
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Levice