Sliač - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Rozprestiera sa vo Zvolenskej kotline, v jej zvlnenej pahorkatej časti na východ od rieky Hron. Kulisu mesta smerom na sever tvoria Nízke Tatry a na východ Poľana.

Sliač vznikol v roku 1960 zlúčením obcí Hájniky, Rybáre a samotných kúpeľov Sliač.

Rybáre, pôvodne osada zo Zvolenského hradu sa spomínajú v roku 1249. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 18. storočí tu pestovali aj chmeľ.

Hájniky, pôvodne osada hájnikov Zvolesnkého hradu sa spomína v roku 1250. Obyvatelia sa zaoberal tiež poľnohospodárstvom a neskôr hrnčiarstvom a obchodom. Ovčiari z okolitých salašov boli zruční rezbári. Preslávila ich aj výroba fujár a píšťal.

Najstaršia zmienka o liečivých prameňoch je v listine kráľa Bela IV. z roku 1244. Patrili Zvolenskému panstvu.

S výstavbou kúpeľov sa začalo v roku 1657. V roku 1726 ich vyhlásili za liečivé ako Thermae Rybarenses. Rozmach kúpeľov nastal začiatkom 19. storočia, vtedy vznikol prvý kúpeľný hotel – dnešná Bratislava. Ďalší rast kúpeľov priniesli roky 1927 – 1938 a druhá polovica 20. storočia. V blízkosti mesta je známe letisko Tri duby.

Kúpele navštívili významné osobnosti. Pripomínajú ich pamätné tabule.

V regióne sa oplatí vidieť

Vo svete sú známe štyri kúpeľné miesta, v ktorých vyvierajú minerálne pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. Iba jeden z týchto prameňov sa nachádza v strednej Európe, a to v liečivých kúpeľoch na Sliači.
Téma: Kúpele
Východiská: Sliač
Kúpele Brusno sa rozprestierajú v malebnom, postrannom údolí, na úpätí vrchov Slovenského Rudohoria. Kúpeľných hostí lieči okrem klímy a čistého vzduchu aj minerálna voda. Rozhodujúcim činiteľom úspešnej kúpeľnej liečby v kúpeľoch Brusno sú prírodné liečebné prostriedky, predovšetkým liečivá minerálna voda.
Téma: Kúpele

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Prevádzkový okruh meria 300 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Revúca, Rožňava
Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra