Saudská Arábia - Kultúra/Spoločnosť

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
Spoločenské konvencie
Saudskú kultúru ovplyvňuje islam a vlastnosti arabského jazyka. Forma Saudského islamu je konzervatívna až fundamentalistická, ktorú oživilo v 18. storočí hnutie Najdi a jeho vodca Sheikh Muhammad Ibn Abdel-Wahhab. Doteraz má hnutie veľký vplyv na Saudskú kultúru, najmä na ženy, ktoré doteraz môžu chodiť podľa islamského zákona na verejnosť iba s úplne zahaleným telom v čiernom taláre (abaya) a maske, i keď varianty obliekania sa menia podľa regiónu.

Región Najd a iné odľahlé oblasti ostávajú verné tradícii Wahhabi, hoci v celej krajine takýto spôsob života bol ohrozený modernizáciou a rýchlym rozvojom.

Obvyklá forma pozdravu je potrasenie rukou. Pozvanie do súkromných domov je nezvyklé. Zabaviť sa môžete najmä v hoteloch a reštauráciách. Hoci pretrváva zvyk jedenia s pravou rukou, skôr sa však stretnete so stolovaním s nožom a vidličkou.

Malý darček od spoločnosti alebo krajiny, ktorú zastupujete, bude milo prijatý. Od žien sa očakáva rezervované obliekanie a doporučujeme ho dodržiavať, aby ste sa vyhli priestupkom.

Muži by nemali nosiť šortky na verejnosti alebo chodiť bez košele. Norma spoločenského chovania je extrémne konzervatívna a religiózna polícia, známa ako Mutawwa''in, slúži na posilnenie miestnej spoločenskej konvencie. Zvyky týkajúce sa fajčenia sú obdobné ako v Európe, miesta so zákazom fajčenia sú vyznačené. Počas Ramadanu platí pre moslimov zákaz jedenia, fajčenia alebo pitia počas dňa a pre cudzincov platí dané obmedzenie na verejnosti.

Sprepitné: Dávanie prepitného je časté, čašníkom, hotelovým nosičom a taxikárom by sa malo dať 10 percent.