• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Šarišské múzeum - Bardejov

Šarišké múzeum v Bardejove bolo založené roku 1903 ako múzeum Šarišskej župy. Pre potreby múzea mesto vyčlenilo budovu historickej radnice, goticko-renesančnej stavby zo 16. stor., kde sa po rekonštrukcii sprístupnila už roku 1907 prvá umeleckohistorická expozícia dejín Šariša. Po druhej svetovej vojne múzeum získavalo ďalšie objekty - na Rhodyho ulici, neskôr vilu Rákoczi i s pozemkom v Bardejovských kúpeľoch, tri bašty ako depozitáre i ďalšie domy na námestí v Bardejove, takže v súčasnosti spravuje 38 budov (spolu s objektmi v skanzene). Šarišské múzeum ako regionálna inštitúcia dokumentuje vývoj prírody a spoločnosti v regióne Horného Šariša. Celoslovenskú pôsobnosť má v oblasti dokumentácie ikonopisnej tvorby východného obradu a v rámci východného Slovenska pôsobí v oblasti entomológie. V súčasnosti múzeum spravuje vyše 700 000 zbierkových predmetov z najrozličnejších oblastí múzejnej práce.

Vysunuté expozície Šarišského múzea Bardejovské kúpele: Expozícia ľudovej architektúry Horného Šariša, Národopisná expozícia. Súčasťou Národpisnej expozície je Expozícia Dejiny Bardejovských kúpeľov a Farmaceuticko-lekárenská expozícia.

Lektorské služby poskytuje múzeum vo všetkých expozíciách pre skupiny návštevníkov každú celú hodinu, príp. na požiadanie. V lapidáriu je možné premietnuť návštevníkom videofilmy, kúpiť si propagačný materiál, suveníry, pohľadnice, fotografie zbierok a publikácie. Vo vstupnej hale prírodovednej expozície je otvorené espresso, v letnej sezóne v lapidáriu záhradná kaviareň. Múzeum poskytuje sprievodcu pri špecializovaných exkurziách po prírodných rezerváciách a po drevených kostolíkoch okresu Bardejov. Pri návšteve expozície v radnici sa poskytuje výklad a sprevádzanie po Mestskej pamiatkovej rezervácii Bardejov po NKP Kostol sv. Egídia.

Expozícia Ikony
na Radničnom nám. 27 je zatiaľ jediná samostatná expozícia ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku. Na ploche vyše 400 m2 sú vystavené ikony - maľby na dreve. Medzi najvýznamnejšie patrí súbor ikon Deesis zo zaniknutého kostolíka v Rovnom, ikony na plátne s tématikou Posledného súdu, vzácne sú vyšívané cirkevné rúcha, procesiové zástavy a cirkevný mobiliár.

Otváracie hodiny:
V.-IX. utorok - nedeľa 9,00 - 12,00 12,30 - 18,00
X.-IV. utorok - nedeľa 8,00 - 12,00 12,30 - 16,30


Expozícia Bardejov - slobodné kráľovské mesto,
umiestnená v budove historickej radnice na Radničnom nám. 48 je venovanú stredovekým dejinám mesta, ktoré v tomto období dosiahlo svoj najväčší rozmach. Exponáty dokumentujú rozvinutú remeselnú výrobu, cechový život, obchod, spôsob a výkon mestskej samosprávy, kultúrne aktivity, školstvo, výtvarné umenie, kníhtlačiarstvo. Pozoruhodné sú gotické plastiky svätých /najvýznamnejšia je Malá kalvária od Majstra Pavla z Levoče, sklenené benátske pokály bardejovských senátorov, drevené epitafy významných občanov mesta z obdobia prenikania reformácie.

Otváracie hodiny:
V.-IX. utorok - nedeľa 9,00 - 12,00 12,30 - 18,00
X.-IV. utorok - nedeľa 8,00 - 12,00 12,30 - 16,30


Expozícia Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana,
umiestnená v troch budovách na Rhodyho ul., dokumentuje najmä živú prírodu v zbernej oblasti Šarišského múzea. Je koncipovaná ekologicky, exponáty rastlín a živočíchov sú vystavené podľa príslušnosti k jednotlivým biotopom a v diorámach, kde je inštalované prostredie, v akom žijú vo voľnej prírode. Vyše 1 700 exponátov z našej prírody dopĺňa stála výstava exotickej fauny. Pozornosť vzbudzujú preparáty temer úplnej kolekcie vodného vtáctva, ale aj dravých vtákov, cicavcov, hmyzu a ulitníkov.

V lapidáriu, v átriu dvorných traktov na Rhodyho ul. je vystavených 60 kamenných plastík, architektonických fragmentov, ktoré pochádzajú z Mestskej pamiatkovej rezervácie Bardejov. Umelecky aj historicky sú významné originály stredovekých mestských dutých mier, plastiky zo štítov radnice, či zvyšky portálov meštianskych domov na námestí.

Otváracie hodiny:
V.-IX. utorok - nedeľa 9,00 - 12,00 12,30 - 18,00
X.-IV. utorok - nedeľa 8,00 - 12,00 12,30 - 16,00


Adresa/Kontakt
Šarišské múzeum
085 01 Bardejov, Radničné nám. 13
tel. 054 /474 6038, 4724 966, 4724309 fax: 054 /4724 966
e-mail: sarmus@etlab.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 25.07.2002