Šaľa - História/Kultúra

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Kultúrne zariadenia
Dom kultúry Chemik, SNP 16, tel.: 770 40 50

Spoločenský dom Veča, Nitrianska ul., 770 54 06

Centrum voľného času TIP-TOP, M. R. Štefánika 12, tel.: 770 33 20

Tradičné podujatia
Detská divadelná Šaľa – Zlatá priadka (prehliadka detských divadelných súborov) – máj, jún

Šaliansky Maťko (prednes slovenských povestí) – február

Svetový pohár vo voltíži – máj,jún

Hádzanársky turnajový pohár gen. riaditeľa Duslo a. s. – začiatok septembra

Šalianske slávnosti – september

Na okolí doporučujeme navštíviť