Ružomberok - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Leží v západnej časti Liptovskej kotliny pod úpätím Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a Chočských vrchov pri ústí rieky Revúcej do Váhu.

Nálezy dokazujúce najstaršie osídlenie sú z doby bronzovej. Neskôr bolo územie takmer súvislo osídlené rôznymi kultúrami.
Ružomberok vznikol zo slovanskej osady Revúca, o ktorej sa zmieňovala listina z roku 1238.

Tak ako do mnohých slovenských miest, aj sem sa prisťahovali nemeckí baníci. Mestské výsady z roku 1318 rozšíril panovník Karol Róbert v roku 1340. V tom čase mali jeden z najväčších chotárov na Slovensku. V roku 1390 venoval kráľ Žigmund mesto liptovskému županovi a stal sa súčasťou likavského panstva.

Ružomberok musel často hájiť svoje výsady najmä v 17. a 18. storočí. Napriek tomu zhodnotil svoju výhodnú polohu na vtedy významných obchodných cestách a rozrástol sa na remeselnícke a obchodné mesto s trhmi a jarmokmi. Stal sa dôležitým trhovým mestom Liptova.

Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom. Rozmohlo sa ovčiarstvo, remeslá a spracovanie dreva. Z remeselníkov sa tu darilo ševcom, krajčírom, kováčom, hrnčiarom, džbánkárom a i. Od 16. storočia tu pracovali mlyny a píly. V 18. storočí tu vznikli prvé menšie podniky, medzi nimi papiereň. Výhodná poloha na Košicko-bohumínskej železnici podporila rast priemyslu. Koncom 19. storočia založili textilku, papiereň, zápalkáreň, celulózku, tehelňu a tlačiareň. Práve textilka v Rybárpoli bola svojho času najväčšia v Uhorsku.

Výrazné sústredenie priemyslu podporilo vznik bánk. Do 20. storočia už vstupuje nielen ako dôležité priemyselné a finančné stredisko, ale aj známe stredisko pestrého slovenského národného života. Reprezentovali ich viaceré myšlienkové prúdy. Výrazná skupina sa sústredila okolo Andreja Hlinku za slovenskú autonómiu. Existovali tu aj čechoslovakistické prúdy.

Súčasný Ružomberok je centrom dolného Liptova. Na tradíciách prvých priemyselných podnikov sa tu rozvinula nosná textilná, celulózo-papierenská, potravinárska, polygrafická a iná výroba.
V Ružomberku – vo významnom centre slovenského národného života, kultúry a školstva pôsobili mnohé osobnosti. Narodil sa tu lekár Dušan Peter Makovický, spisovateľ a novinár Emo Bohúň. V Černovej sa narodil a pôsobil kňaz a politik Andrej Hlinka. Študovali, či pôsobili tu: Anton Bernolák, Ladislav Nádaši-Jégé, Ľudovít Fulla, Martin Benka, Ján Čajak a i.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Múzeum
Východiská: Ružomberok

Na okolí doporučujeme navštíviť

Demänovskú jaskyňu Slobody tvorí niekoľkoposchodový labyrint chodieb a dómov v celkovej dĺžke 7007 m. Jaskyňa má bohatú kvapľovú výzdobu najrozličnejších tvarov a sfarbenia od alabastrovobielej po tmavočervenú. Charakteristické sú jazierka s pestrou výzdobou..
Téma: Jaskyňa
Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Je spojená s jaskyňou Mieru, má niekoľko poschodí, z ktorých najnižšie je zaľadnené. Odporúča sa jej návšteva v máji – júni, kedy je ľadová výzdoba krajšia. Jaskyňa je veľmi stará. Prevádzkový okruh je 680 m dlhý.
Téma: Jaskyňa
Je najväčšou kvapľovou jaskyňou južnej časti Nízkych tatier, v Bystrianskom krase. Pozostáva z kľukatých chodieb v troch úrovniach. Má peknú voskovožltú výzdobu v podobe záclonovitých závesov. V súčasnosti je v jaskyni zriadené sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Prevádzkový okruh meria 650 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Brezno
Medzi kúpeľné miesta, indikačne zamerané na liečbu chorôb pohybových ústrojov, zaraďujú sa aj malé kúpele so starou tradíciou – Turčianske Teplice. Sú to jediné slovenské kúpele, v ktorých sa liečia aj pacienti s niektorými chorobami obličiek a močových ciest.
Téma: Kúpele
Východiská: Turčianske Teplice