• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  8.6 € (259.08 Sk)
 • Prenájom áut

Prvé slovenské gymnázium - Revúca

Expozícia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej sa nachádza v budove, slúžiacej pre potreby prvého slovenského evanjelického patronátneho gymnázia, ktoré pôsobilo v rokoch 1862-1874 v Revúcej. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou. Po generálnej rekonštrukcii objektu v rokoch 1986-1989 tu bola sprístupnená stála expozícia. Popri histórii pôsobenia gymnázia, na ktorom pôsobili a študovali mnohé významné osobnosti slovenského kultúrneho a literárneho života /S. Ormis, A. H. Škultéty, I. B. Zoch, M. Kukučin, K. Banšel ai./, sú v ďaľšej časti dokumenty venované dejinám mestečka Revúca a osobnosti arm. generála R. Viesta. K najvzácnejším zbierkovým predmetom patrí časť knižnice, tzv. matričná knižnica /1861-1874/, pečatidlá cechov, suplikačné knižky.

V areáli Prvého slovenského gymnázia sa nachádza Park národovcov, v ktorom sú busty činovníkov a dejateľov Prvého slovenského gymnázia - PhDr. Ivanovi Branislavovi Zochovi /1993/, Samuelovi Ormisovi /1995/.

Lektorský výklad v expozícií, predaj pohľadníc a publikácií o Revúcej a prvom slovenskom gymnáziu.

Otváracie hodiny:
pondelok - streda 8,00 - 12,00
piatok 8,00 - 12,00
Po dohovore so správcom na tel.:0941/216 44 je možné navštíviť múzeum aj v popoludňajších hodinách a počas víkendu.

Adresa/Kontakt
Prvé slovenské gymnázium
050 01 Revúca, Muránska ul.
tel.: 058/4421 644


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002