• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  2.34 € (70.49 Sk)
 • Prenájom áut

Podtatranské múzeum - Poprad

Podtatranské múzeum v Poprade (predtým Karpatské múzeum) patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Vzniklo spolu s Tatranským múzeum vo Veľkej (dnes súčasť Popradu/ r. 1883. Jeho budova bola

postavená r. 1886 na múzejné ciele v pseudorenesančnom slohu. R. 1945 sa obidve inštitúcie spojili.

Múzeum spravuje aj tzv. Wernerov dom v Spišskej Sobote. Táto pôvodne gotická stavba z polovice 15. stor. bola neskôr viac ráz prestavaná a slúžila na remeselno-obchodné účely.

V hlavnej budove na Vajanského ulici je expozícia Gánovce, nálezisko neandertálskeho človeka, ktorá približuje životné prostredie neandertálskeho človeka vo svetle nálezov z Gánoviec a dokumentuje postupne premeny prírodného prostredia Spiša pred 80 000 až 60 000 rokmi v poslednej medziľadovej dobe (riss-Würm).

Expozícia Pravek a ranný stredovek pod Tatrami zahŕňa obdobie od stredného paleolitu cez príchod Slovanov až do vrcholného stredoveku.

Expozícia Z histórie Popradského okresu dokumentuje historický vývoj regiónu od r. 1848 po rok 1945.

Vo Wernerovom dome v Spišskej Sobote sa nachádzajú expozície Cechy a remeslá v histórii horného Spiša, Sakrálne umenie a Výroba modrotlače. Medzi najcennejšie exponáty patria kovové náhrobné kríže remeselníkov s výraznými atribútmi remesla, Madona s dieťaťom zo Spišskej Teplice (14. stor.) a časť dreveného oltára s baníckym výjavom (17. stor.). Návštevníka zaujmú aj vývesné štíty cechov. V budove je umiestnená aj zbierka minerálov a tatranskej fauny a flóry.

Múzeum má bohatú knižnicu (asi 17 000 zväzkov). Unikátna je napr. nemecká gramatika sanskrtu a učebnica turečtiny s priloženou paralelnou arabskou a perzskou gramatikou, staršie hebrejské vydanie známeho právnického diela Šulchan aruch (Prestretý stôl), ktorého autorom je palestínsky rabín Joseph Quaro žijúci v r. 1488-1578.

Otváracie hodiny:
pondelok - sobota 9.00 - 16.00

Adresa/Kontakt
Podtatranské múzeum
058 01 Poprad, ul. Vajanského 72/4
tel. 052 /7721 874, 7721 868, 7721 924 fax: 052 /7721 868
e-mail: muzeumpp@isternet.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002