Podolínec - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Podolínec leží v údolí rieky Poprad, na rozhraní Spišskej Magury, Popradskej kotliny a Levočských vrchov.

Podolínec bol založený ešte pred tatárskym vpádom. Už v listine z roku 1235 sa riešil spor o podolínsky desiatok. Podolínec profitoval z výhodnej polohy na rozhraní Poľska a Uhorska. Už v roku 1292 získal mestské výsady. Riadil sa podľa magdeburského práva, mal míľové právo, právo meča, právo skladu a právo opevniť sa. V roku 1412 bolo mesto povýšené na slobodné kráľovské mesto. Rozvoju mesta napomáhali okrem obchodu i remeslá. Okrem bežných – hrnčiarstva, kožušníctva, kováčstva, obuvníctva a tkáčstva – preslávil sa Podolínec v sztredoveku najmä výrobou nožov s drahocennými ozdobnými rukoväťami. V 19. a 20. storočí mesto kleslo na úroveň malého provinčného mesta bez významného priemyslu. Má ale významné pamiatky a predpoklady, aby nadviazal na staré tradície a žil z obchodu a cestovného ruchu.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Bohatá kvapľová výzdoba v niekoľkých poschodiach s výškovým rozdielom 112 m, pagodovité stalagmity, jazierka a nástenné vodopády. Prevádzkový okruh meria 1135 m.
Téma: Jaskyňa
Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov
Klimatické kúpele Štrbské Pleso pre svoj význam a úspechy v liečbe pacientov s nešpecifickými chronickými chorobami dýchacích ciest osobitné postavenia medzi slovenskými ako aj európskymi klimatickými liečebnými miestami. Sú to najvyššie položené klimatické kúpele na Slovensku.
Téma: Kúpele