Pezinok - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Pezinok leží na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát na plochom náplavovom kuželi Cajlanského potoka.

Prvá písomná zmienka o Pezinku je z roku 1208. V polovici 13. storočia bola oblasť Pezinka osídlená prvou vlnou nemeckých vinohradníkov a remeselníkov. V roku 1376 kráľ Ľudovít I. obnovil grófom udelenú výsadnú listinu, ktorá umožňovala konať v Pezinku týždenné trhy. V roku 1466 kráľ Matej I. udelil mestu privilégium usporadúvať dva jarmoky do roka. V 16. storočí nastala druhá vlna osídľovania Pezinka nemeckými vinohradníkmi a remeselníkmi. V roku 1647 mu Ferdinand II. udelil štatút slobodného kráľovského mesta. Vinice boli založené už v 2. polovici 13. storočia, medzi 14. a 19. storočím sa tu ťažilo zlato, striebro a iné kovy.V dome z roku 1547 sídli malokarpatské múzeum so zbierkami zameranými na vinárstvo, remeslá a regionálnu históriu.Mesto je rodiskom významného európskeho barokového portrétistu Jána Kupeckého. Popredný botanik a národopisec Jozef Ľudovít Holuby tu žil v rokoch 1909 – 1923 a je pochovaný na miestnom cintoríne. V pezinku sa narodil aj Eugen Suchoň, slovenský dirigent Ľudovít Rajter, maliar-portrétista Štefan Polkoráb a veľa iných významných osobností. V súčasnosti je Pezinok významným strediskom vinohradníctva, vinárstva, tehliarstva, keramiky a spracovania dreva.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senica, Skalica
Východiská: Trnava
Mohyla je vyvrcholením pamätníkovej tvorby architekta Dušana Jurkoviča, predstavuje jeden zo skutočných vrcholov pamätníkovej monumentálnej tvorby medzivojnového obdobia v stredoeurópskom meradle.
Téma: Pamätník
Je to jediná jaskyňa na Slovensku puklinového pôvodu, ktorú vymodelovali zrážkové vody. Charakteristické sú steny pokryté žltohnedým sintrom, záclonovité závesy so zúbkovanými okrajmi, nástenné vodopády a pagodovité stalgmity. Prevádzkový okruh meria 550m.
Téma: Jaskyňa