Pezinok - Pamiatky

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Historické a kultúrne pamätihodnosti
Klenotom architektúry mesta je stará renesančná radnica z obdobia pred rokom 1600, ktorá nemá na našom analógiu. Má dva nárožné arkiere, jeden znázorňuje bývalý mestský erb – sv. Annu s Máriou v náručí. V súčasnosti sa rekonštruuje.

Najstaršou stavebnou pamiatkou v meste je hrad, pôvodne nížinný vodný hrad zo začiatku 14. stor. V roku 1718 – 1814 sa uskutočnila prestavba na zámok, ktorú ukončil František Pálffy. V blízkosti zámku bol založený park so vzácnymi drevinami a rybníkom.

Rímskokatolícky kostol farský – gotický zo 14. storočia, ranorenesančná kazateľnica a barokové oltáre.

Rímskokatolícky kláštorný kostol Najsvätejšej trojice – barokový bezvežový kostol s kláštorom z 18. storočia.

Evanjelický kostol s oltárnym obrazom Oplakávanie Krista z 18. stor., ktorého autorom je pravdepodobne Ján Kupecký.

Rímskokatolícky kostol Premenenia Pána – neskorenesančný zo 17. storočia, upravený v barokovom štýle.

Rímskokatolícky kostol sv. Žigmunda v časti Grinava – gotický, dvojloďový, postavený začiatkom 14. storočia na románskom jadre.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bratislava Mesto
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senica, Trnava
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senec, Trnava
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senica, Skalica