Paríž - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

250 p.n.l. - oblasť dnešného Paríža obýva keltský kmeň.


52 p.n.l. - Rimania dobyli mestečko Lutetia, ktoré sa ležalo na ľavom brehu rieky Seina.


212 - Lutetia bola premenovaná na Paríž.


508 - Paríž sa stal hlavným mestom franského kráľa Clovisa.


800 - rímsky cisár Charlemagne presťahoval hlavné mesto z Paríža do Aix-la-Chapelle.


845-885 – Vikingské nájazdy na Paríž. .


987 - Hugues Capet, parížsky gróf, sa stal prvým Francúzskym kráľom.


1163 - biskup Sully dal pokyn k začatiu výstavby Notre Dame


1190-1202 - Philippe-Auguste postavil nový mestský múr.


1215 – založenie univerzity v Paríži.


1253 - Sorbonskú univerzitu postavil Ľudovít IV.


1364 - Karol V. dal postaviť Bastilu.


1420-36 - Angličania spravujú Paríž, anglicky kráľ Henry VI. bol korunovaný za kráľa Francúzska.


1528 -začala výstavba Louvre za François I.


23. august 1572 - Deň Sv. Bartolomeja - masakra protestantov.


1593 - Henri IV. konvertoval na katolícku vieru.


1610- 43 - za vlády kráľa Ľudovíta XIII. bol kardinál Richelieu sivou eminenciou.


zač 17. stor. - Versailles bola ešte malou osadou, obklopenou močarinami a lesmi plnými zveri, kam Ľudovít XIII. chodil na lov.


1624 - Ľudovít XIII. tu kúpil pozemok, na ktorom dal postaviť vidiecke sídlo (poľovnícky dom).


1631 - Gondi, biskup parížsky, previedol na Ľudovíta XIII. panstvo Versailles a Philibert Lerov v rokoch 1631 - 1634. Kráľovi prestaval vidiecke sídlo na poľovnícky zámoček (dnes jadro paláca okolo Mramorového dvora).


1661 - Ľudovít XIV. (Kráľ Slnko) sa stal kráľom a ihneď (vďaka snahe vyhnúť sa búriacemu Parížu a spomienkam na poľovnícke výlety do tejto oblasti) dal upraviť areál tak, aby sa tu mohli vytvoriť záhrady pre rôzne slávnosti.


1668-1710 - zámok sa podobá stavenisku - rôzne prestavby a úpravy.


1662-1670 - Loius Le Vau mierne rozšíril starý zámok, vznikli fasády v talianskom štýle; André Le Notre upravil záhrady (aj neskôr) - na sústavu kanálov, fontán a pod. si privolal talianskych bratov Francien.


1682 - kráľovský dvor sa sťahuje do Versailles.


1700 - boj o španielske dedičstvo.


1715 - Philippe d’Orléan sa stáva regentom po smrti Ľudovíta XIV.


1736 - otvorenie Herkulovej siene.


1761-1768 - pri Veľkom Trianone vznikol zámoček Malý Trianon.


1783 – bol podpísaný versailleský mier ukončujúci Americkú revolúciu.


14. júl 1789 - pád Bastily, Ľudovít XVI. Je nútený opustiť Versailles.


22. september1792 - vyhlásenie republiky.


1793 - otvára sa Louvre. Louis XVI. a Marie-Antoinette sú popravení.


1794 - Jacobini boli zvrhnutí.


1806-1810 - Napoleon dal zámok zreštaurovať, znova zariadiť a dal úplne prestavať Veľký Trianon a Malý Trianon.


1814-1824 - Ľudovít XVIII. pokračoval v reštaurovaní, najmä spální kráľa a kráľovnej; jeho nástupca Karol X. reštaurovanie ukončil.


1830 - zvrhnutie Karla X.


1836 - dokončenie Víťazného oblúku.


1848 – Louis-Philippe bol zvrhnutý - vyhlásená Druhá republika. Louis-Napoléon Bonaparte bol zvolený za prezidenta.


1870-1871 - zámok Versailles sa stal dočasným hlavným sídlom nemeckej armády v prusko-francúzskej vojne (1870-1871).


1920 - Trianonský mier je podpísaný na zámku Veľký Trianon.


1934 - fašistická demonštrácia.


1936-37 - uzákonenie 40 hodinového pracovného času.


1940 - nemecká okupácia Paríža. Pétain rozpustil Tretiu republiku a chopí sa moci.


1941-2 - deportácia tisícky parížskych židov.


25. august1944 - oslobodenie Paríža.


1946 - vyhlásenie Štvrtej republiky, volebné právo majú i ženy.


1955-56 - demonštrácia v Paríži.


1958 - Piata republika, generál De Gaulle sa stáva prezidentom.


1959 - založené Európske hospodárske spoločenstvo.


Máj 1968 - povstanie študentov a robotníkov.


1969 - generál De Gaulle rezignuje. Pompidou je novým prezidentom.


1977 - otvára sa Centrum Pompidou. Jacques Chirac sa stáva starostom.


1981 - François Mitterand sa stáva prezidentom.


1989 - dokončenie pyramídy v Louvri, Bastila oslavuje 200. výročie revolúcie.


1995 - Jacques Chirac zvolený prezidentom.


1998 - francúzsky futbalový tím sa stáva majstrom sveta na svetovom pohári v Paríži.