• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Pamätný dom Pavla Jozefa Šafárika

Pamätný dom Pavla Jozefa Šafárika bol otvorený roku 1986. Je venovaný výraznej osobnosti slovenských a českých dejín, zástancovi spolupráce slovanských národov, poprednému básnikovi, prekladateľovi, historikovi, lingvistovi, pedagógovi, etnografovi a archeológovi. Expozícia prezentuje rodisko P. J. Šafárika, jeho rodinné prostredie, študentské roky, účinkovanie v Bratislave, Novom Sade a Prahe, kde vrcholí jeho vedecká činnosť. Sú tu prezentované dokumenty o živote P. J. Šafárika, ukážky jeho rukopisov a knižné vydania jeho bohatej básnickej tvorby a vedeckej činnosti.

Otváracie hodiny:
Pamätný dom je prístupný na požiadanie. Návštevy treba ohlásiť na Obecnom úrade v Kobeliarove.

Adresa/Kontakt
Pamätný dom Pavla Jozefa Šafárika
049 23 Kobeliarovo
Obecný úrad Kobeliarovo, tel.: 058/7951 243


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 29.07.2002