• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Pamätný dom Juraja Fándlyho - Naháč

Pamätný dom Juraja Fándlyho, sprístupnený r. 1990, sa nachádza v budove rím.kat. fary, kde Juraj Fándly v rokoch 1780-1807 pôsobil ako farár. Pamiatkovo chránený objekt bol zrekonštruovaný a upravený pre potreby múzejnej expozície, ktorá je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti sú dokumenty o živote a diele J. Fándlyho, osvietenca, národného buditeľa, významného člena Bernolákovskej družiny, tajomníka Slovenského učeného tovarištva. Sú tu prezentované fotokópie jeho diel a statí, ktorých napísanie bolo inšpirované snahou Fándlyho sprístupníť roľníckemu obyvateľstvu Slovenska nové prístupy v poľnohospodárstve a zoznámiť ho s novými plodinami. Je tu prezentovaný aj dobový interiér, v ktorom tvoril J. Fándly. Druhá časť expozície má národopisný charakter. "Čierna kuchyňa" a ďaľšie tri miestnosti prezentujú odievanie a zamestnanie roľníckého a remeselníckeho obyvateľstva regiónu. V záhrade sa nachádza včelín s figurálnymi slamenými úľmi a stromková výzdoba dávnych sort s nekvitnúcou Fándlyho jabloňou.

Predaj pohľadníc a publikácií J. Fandlyho v nových vydaniach.

Otváracie hodiny:
Návštevy treba vopred ohlásiť na Obecnom úrade alebo u p. Alojza Kaššáka.

Adresa/Kontakt
Pamätný dom Juraja Fándlyho
919 06 Naháč
Obecný úrad Naháč, tel.: 033 / 5575 142


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002