• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava – Dolný Kubín

Oravské múzeum P. O Hviezdoslava vzniklo roku 1980 integráciou Oravského múzea v Oravskom Podzámku a Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (pôvodne sa nazývalo Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, od roku 1983 nesie dnešný názov). Od 1. januára 1995 sídli správa múzea v Oravskom Podzámku.

Múzeum dokumentuje prírodné pomery a spoločenský vývin regiónu Oravy. Súčasťou zbierok je aj historický knižničný fond Čaplovičovej knižnice. Múzeum má v správe 9 objektov a svoje zbierky sprístupňuje v štyroch expozíciách. Hviezdoslavovo múzeum je literárno-biografická expozícia umiestnená v historickej budove Čaplovičovej knižnice. Bolo otvorená roku 1949. V jeho depozitároch sa nachádza takmer 17 000 zbierkových predmetov. Expozícia poskytuje návštevníkom komplexný pohľad na život a tvorbu P. O. Hviezdoslava. Jeho bohaté literárne dielo je predstavené prostredníctvom písomných a fotografických dokumentov, ktoré dopĺňajú originálne pamiatky na básnikovo pôsobenie v Dolnom Kubíne, vrátane zariadenia jeho pracovne. V blízkosti múzea stojí dom, v ktorom Hviezdoslav strávil veľkú časť života a cintorín, kde je pochovaný.

Vysunuté expozície Oravského múzea: Oravský hrad v Oravskom Podzámku, Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne, Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy v Oravskej Polhore, Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej.

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava poskytuje poradenské a odborno-metodické služby, spolupracuje pri organizovaní spoločenských akcií v regióne a pod. Je centrom vlastivedného výskumu na Orave. Vo všetkých expozíciách sa predáva propagačný materiál a suveníry. Literárne oddelenie múzea spolupracuje so školami a s domami detí a mládeže.

Múzeum vydáva Zborník Oravského múzea.

Otváracie hodiny:
IV. - IX. utorok - nedeľa 8.00 - 16.00
X. - III. pondelok - piatok 8.00 - 16.00

Adresa/Kontakt
Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
026 01 Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.7
tel. 043 /5864 780, 5865 924, fax: 043 /5893 299, 5866 239
e-mail: ormuzeum@bb.telecom.sk
pobočka: Oravský hrad
027 41 Oravský Podzámok
tel. 043 /5893 193, 5863 299, 5893 122 fax: 043 /5893 299


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002