• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Oravská galéria – Dolný Kubín

Vznik Oravskej galérie v Dolnom Kubíne podmienila výrazná výtvarná kultúra oravského kraja charakteristická splynutím profesioálneho umenia s ľudovým výtvarným prejavom.

Sídlom Oravskej galérie je Župný dom, dvojposchodová murovaná baroková stavba s ústredným arkádovým dvorom. Roku 1896 bola budova prestavaná v neobarokovom slohu. Na priečelí budovy je zachovaný reliéfny polychromovaný pieskovcový erb Oravskej župy z 18. stor.

Roku 1994 bola ukončená generálna rekonštrukcia budovy.

Zbierky Oravskej galérie sú rozčlenené do troch tématických okruhov. Najhodnotnejšia je kolekcia ľudového umenia, zastúpená drevenou plastikou, kamennou skulptúrou a podmaľbami na skle. Výtvarne zaujímavý je súbor starého umenia - stredoveká tabuľová maľba, plastika a barokové umenie 18. stor. Zberateľské úsilie orientované na súčasný výtvarný život podnietilo vznik zbierky umenia 20. stor., ktorá okrem tvorby tzv. zakladateľskej generácie G. Mallý, M. Benka, M.A. Bazovský, J. Alexy a Ľ. Fulla, zahŕňa aj kolekciu diel autorov Generácie a medzivojnového umenia, predovšetkým tvorbu V. Hložníka. Početná je aj kolekcia diel autorov Skupiny M. Galandu a postupne sa dopĺňa kolekcia najmladšej slovenskej výtvarnej generácie. Galérie eviduje k 31.12.05 7355 kusov.

Stále expozíce Oravskej galérie sa nachádzajú v rekonštruovanom Župnom dome: Orava a slovenské výtvarné umenie 15.-20. stor., Ľudová plastika 18.-20. stor., Mária Medvecká - maliarka Oravy

Vysunuté expozície: Slanický ostrov umenia, Oravská priehrada - Slanická osada, Galéria M. Medveckej, Tvrdošín-Medvedzie.

Otváracie hodiny:
utorok  - nedeľa 10,00 - 17,00

Kontakt: 043/ 5863212
www.oravskagaleria.sk
e-mail:  ogaleria@nextra.sk orgaldk@vuczilina.sk  Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002