Nové Zámky - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Rozprestierajú sa na Podunajskej nížine. Ležia v rovinatej časti nížiny na nive a terasách rieky Nitry, ktorá preteká východným okrajom mesta.

Širšie okolie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej, čo potvrdzujú aj archeologické nálezy z viacerých lokalít. Zachovali sa nástroje šperky, zvyšky obydlí významných kultúr, ktoré tu žili až do obdobia Veľkej Moravy.

Mesto založili v 16. storočí ako obrannú pevnosť. Najprv vznikla v roku 1545 palánková (drevená) pevnosť na ľavom brehu Nitry, ktorá sa ukázala nevhodná. Neskôr na druhom brehu rieky vystavali v rokoch 1573–1581 novú pevnosť s pravidelným šesťuholníkovým, hviezdicovým pôdorysom – Castrum Novum. Mocné hradby so šiestimi baštami lemovali sieť ulíc, so štvorcovým námestím uprostred v tom čase to bola najmodernejšia fortifikačná stavba. V roku 1663 po veľkých bojoch ju Turci dobyli a na 22 rokov ovládli. Vojská Karola Lotrinského s dobrovoľníkmi takmer z celej Európy oslobodili Nové Zámky a na počesť toho v kostoloch mnohých krajín vyzváňali zvony.

V roku 1691 získali Nové Zámky mestské práva. V 18. storočí stratila pevnosť svoj vojenský význam. Mesto sa rozrástlo okolo pevnosti. Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva zoberali remeslami, známe boli výrobky čižmárov, kožušníkov, krajčírov, a obchodom. Na trhoch sa obchodovalo najmä obilím, koňmi a vlnou.

V polovici 19. storočia vzrástol význam Nových Zámkov po výstavbe železnice z Budapešti do Bratislavy. Vznikli menšie podniky na výrobu octu, cigórie, pálenica, tehelňa, tlačiarne. Po dobudovaní železnice do Šurian sa stali železničnou križovatkou so železničnými dielňami. Začiatkom 20. storočia založili továreň na obuv, garbiareň, ľanovú továreň a i.

Nové Zámky patria medzi tie slovenské mestá, ktoré cez druhú svetovú vojnu takmer úplne zničili bombardovania. Väčšina historických budov, tri štvrtiny obytných domov sa zrútilo.

Po 2. svetovej vojne nastala veľká obnova mesta. Stúpol ich význam ako železničného uzla. V súčasnosti sú známe výrobou automobilových svietidiel, elektrotechnických výrobkov, spracovaním a konzervovaním potravín.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra, Nové Zámky

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Levice
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bratislava Mesto
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senec, Trnava