Nová Baňa - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Leží na južnom výbežku Vtáčnika v blízkosti Pohronského Inovca a Štiavnických vrchov na pravom brehu Hrona.

Okolie mesta bolo osídlené už v praveku. Našli sa tu rôzne kamenné nástroje, mladšie bronzové a železné predmety. Z obdobia Veľkomoravskej ríše sa zachovali zvyšky osídlenia Zámčisko.

V 13. storočí tu stála banská osada. V okolí sa vyskytovali rudy zlata. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1337, keď sa sem prisťahovali mešťania z Kremnice a Pukanca. Významná ťažba zlata podnietila rast Novej Bane. V roku 1345 jej kráľ Ľudovít I. udeľuje výsady slobodného kráľovského mesta. Na začiatku 16. storočia zatápala bane podzemná voda, baníctvo začalo upadať.

V 17. storočí poklesol počet obyvateľov po rozsiahlej morovej epidémii v roku 1645 a po tureckom vpáde v roku 1664, keď mnoho ľudí odvliekli. Do mesta sa prisťahovali obyvatelia z okolia.

Začiatkom 18. storočia ožíva ťažba zlata. Prvý raz v Európe sa tu v roku 1722 použil parný stroj na poháňanie čerpadiel vody v baniach. Náklady na takto získanú rudu boli vysoké a preto ťažba zanikla.

Od 17. storočia sa rozvíjali viaceré remeslá. Pracovali tu ševci, čižmári. Známejší boli hrnčiari a kamenári – mlynské kamene sa tu vyrábali už v 14. storočí. V roku 1630 vznikla skláreň. Obyvatelia sa okrem remesiel zaoberali pestovaním ovocia a prácou v lesoch.

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia tu nevznikli väčšie priemyselné podniky. V prevádzke bola iba skláreň a menšie podniky na spracovanie dreva a výrobu mlynských kameňov.

Po 2. svetovej vojne vznikol nosný podnik na výrobu technického skla a izolačných materiálov.

Pre okolie mesta je typické roztratené osídlenie – novobanské štále.

V meste sa v 15. storočí narodil kronikár Jörges a pôsobil tu spisovateľ František Švantner.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Kostol v Porube je ukážkou stredovekého komplexu opevnenej vidieckej sakrálnej stavby s cintorínom.
Východiská: Prievidza
Je naša jediná sprístupnená travertínová jaskyňa, neveľká dutina pod Bojnickým hradom. jaskyňa bola známa oddávna. Prístup do nej bol pôvodne cez hradnú studňu. Jazierko a zaujímavá hrachová výzdoba na stenách.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Bojnice, Prievidza
Blízko južných hraníc stredného Slovenska, 17 km severne od Šiah, v okrese Zvolen, vyrastajú nové, moderné kúpele Dudince. Ležia pri juhozápadnom upätí vulkanickej Krupinskej vrchoviny v nadmorskej výške 140 m.
Téma: Kúpele
Východiská: Dudince
Medzi slovenské kúpele je začlenený aj kúpeľný liečebný ústav v Kováčovej. Poskytuje sa v ňom ambulantná kúpeľná liečba pacientom s niektorými chorobami pohybových ústrojov, stavmi po úrazoch a ortopedických operáciách a s niektorými organickými nervovými chorobami.
Téma: Kúpele
Východiská: Zvolen
Vo svete sú známe štyri kúpeľné miesta, v ktorých vyvierajú minerálne pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. Iba jeden z týchto prameňov sa nachádza v strednej Európe, a to v liečivých kúpeľoch na Sliači.
Téma: Kúpele
Východiská: Sliač