Nikaragua - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Najrozľahlejší štát Strednej Ameriky leží uprostred jej pevninského mosta. Tichooceánske pobrežie lemuje úzka nížina. Na východ od nej sa dvíhajú aj v súčasnosti aktívne sopky. Na východ od sopiek sa tiahne temer celou Nikaraguou tektonická prepadlina. Na jej dne ležia jazerá Nicaragua (8264 km˛) a Managua (1134 km˛). Najvyšší vrch krajiny Mogotón (2438 m n. m.) sa týči v sopečnom pohorí Cordillera Isabelia na severovýchod od prepadliny. Pobrežie Karibského mora lemuje močaristá nížina La Mosquitia. Názov krajiny pripomína meno indiánskeho náčelníka (Nicarao). Bývalá španielska kolónia získala nezávislosť roku 1821. Potom bola pričlenená k Mexickému cisárstvu. Roku 1823 sa stáva členom Stredoamerických zjednotených území (dŕžav). Samostatnou republikou je od roku 1838. Krajina oplýva nerastnými surovinami (zlato, striebro, ropa). Priemysel sa zameriava na spracovanie poľnohospodárskych plodín. Najdôležitejšie sú káva, bavlník, banány a cukrová trstina. Významný je chov hovädzieho dobytka. Reformy v krajine (rozdelenie pôdy, vznik družstiev) môžu priniesť značný pokrok v poľnohospodárskej výrobe.