Nepál - Kultúra/Spoločnosť

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Spoločenské konvencie

I keď ste v krajine hosťom, rešpektujte miestne zvyky, aby ste sa vyhli spoločenským priestupkom. Dodržujte najmä nasledujúce miestne spoločenské konvencie

- nikdy neurobte krok cez chodidlo nejakej osoby;
- nikdy neponúkajte potravu alebo nápoj, ktorý je „znečistený“(potravu, ktorú ste ochutnávali);
- nikdy neponúkajte a neprijímajte ľavou rukou, používajte pravú alebo obe ruky.
- Ukázať prstom alebo nohou na osobu alebo sochu sa považuje za hrubosť.
- Pri vstupe do domov a svätýň by ste si mali vyzuť obuv. Do kuchyne a priestorov na stolovanie by ste tiež nemali vstúpiť obutí, pretože v Nepáli sa považujú tieto priestory za posvätné.
- Nestojte oproti osobe, ktorá práve je, pretože to znamená, že vaše nohy sú vedľa jej potravy; čupieť alebo sedieť môžete po jej boku.

Pre upokojenie miestnych démonov a duší mŕtvych boli postavené tzv. Chorten, v ktorých by ste mali chodiť dookola v smere hodinových ručičiek (tiež v chrámoch), pretože zem a vesmír sa točia v tomto smere. Malé ploché kamene s nápismi a prosbami vedľa Chorten neberte ako suveníry. Nepálčania to považujú za svätokrádež.
Nedotýkajte sa Nepálčanov, ktorí sú oblečení celí v bielom. Takéto oblečenie znamená úmrtie v rodine.

Potrasenie rukou nie je bežným zvykom pozdravu. Zdraví sa pritlačením dlaní k sebe ako pri modlení. Ak hostiteľa obdarujete, pravdepodobne ho neotvorený odloží, pretože otvárať dar pred hosťom sa považuje za nekultúrne. Bežný odev je akceptovaný pri formálnych stretnutiach a spoločenských udalostiach.

Bikiny, šortky, holé ramená a chrbát nie sú vhodné. Muži si vyzliekajú košele iba pri kúpaní. Vyzliekať košele v blízkosti chrámov je nevhodné. Nepálske mestá sú vo všeobecnosti bezpečné, dávajte si však pozor na vreckových zlodejov.

Fotografovanie je povolené mimo chrámov a na festivaloch. Nikdy nefoťte na náboženských oslavách alebo vo vnútri chrámov. Neexistuje presné pravidlo a preto si vždy radšej najskôr pýtajte povolenie.

Sprepitné sa zvyčajne dáva len v hoteloch a v reštauráciách. Šoférom sa dáva sprepitné iba vtedy ak vám i pomôžu (napr. s batožinou). Desať percent postačí. Pri iných službách sa vyhnite dávaniu sprepitného.

História

(Podľa sprievodcu pre (nielen) nezávislé cestovanie ázijskými krajinami, z knihy Cesta na Východ autorov Ivy a Ivana Brezinových. Táto publikácia by nemala chýbať vo výbave žiadneho cestovateľa chystajúceho sa na ázijsky kontinent!)

Podle nepříliš doložených zpráv vládla zhruba od 8. stol. př. Kr. na území káthmandského údolí dynastie Kiratů (neindoevropský kmen lovců), která později přijala buddhismus (Buddha se narodil kolem roku 500 př. Kr. v královské dynastii Šákjů ve městě Lumbini na území dnešního Nepálu). Bojovná dynastie Liččhaviů, která sem přišla ze severní Indie, obnovila kolem roku 300 hinduismus. V Nepálu se s ním objevil kastovní systém, který zde dodnes hraje velkou roli. V 10. století nastoupila na trůn dynastie Thákurů, která založila město Káthmandú. "Zlatý věk" architektury přišel po ničivém zemětřesení začátkem 13. století - dynastie Mallů tehdy vystavěla mnoho památek a chrámů, které přetrvaly v káthmandském údolí dodnes. Za nábožensky tolerantních Mallů se také v Nepálu spojil hinduismus s buddhismem v dnešní těžko rozlišitelnou směs. Země se rozdělila na mnoho nezávislých státečků, v káthmandském údolí vyrostla tři svobodná královská města: Káthmandú, Patan a Bhaktapúr. Káthmandské údolí sjednotil až roku 1372 mallský vládce Džajasthítí.

V pozdějších letech narůstala moc sousední královské dynastie Šáhů z říše Gorkha blízko dnešní Pokhary. Jejich vládce Prithví Narájan ovládl roku 1768 káthmandské údolí a přesunul svoje sídlo do Káthmandú. Krátce sjednocenou nepálskou říši napadli koncem 18. století Číňané, kterým pak musel Nepál platit až do roku 1912 výkupné. Spory o úrodnou nížinu (terai, česky taráí) vedly začátkem 19. století k válce s koloniální správou britské Indie - zabrané území Britové vrátili až výměnou za pomoc Nepálu při potlačení velkého indického povstání v roce 1858. Angličané Nepál nikdy neovládli, ale příslušníci jednoho z nepálských kmenů, bojovní Gurkhové, od té doby tvořili pověstné elitní jednotky britských vojsk.

Roku 1846 provedl předseda vlády Jung Bahádur krvavý a úspěšný palácový převrat, díky němuž vystřídala dynastii Šáhů na trůně dynastie Ránů. Jung Bahádur se pak prohlásil dědičným mahárádžou a Šáhové se stali zajatci ve vlastním království. Za více než stoleté dědičné vlády Ránů byl Nepál stagnující himálajskou zemí, izolovanou od zbytku světa, kam cizinci nesměli. Ještě v 50. letech nemělo Káthmandú kromě jačích karavan žádné dopravní spojení s okolním světem. První letadlo přistálo v zemi teprve v roce 1951, silnice do Indie byla otevřena roku 1956.

Prvním západním horolezcům byl sice přístup do Nepálu povolen už začátkem století, masové dobývání himálajských vrcholů ale začalo až po 2. světové válce. V květnu 1953 vystoupil Novozélanďan Hillary s Šerpou Tenzingem na Mt. Everest. Koncem 60. let se v Nepálu objevili první turisté a trekkeři, Káthmandú se tehdy na několik let stalo Mekkou hippies.

S postupným obnovováním demokracie započal Nepál roku 1950. Králi Tribhuvanovi z dynastie Šáhů se tehdy podařilo z domácího vězení v Nepálu uprchnout do Indie. S pomocí nepálské opoziční Kongresové strany se mohl o rok později vrátit zpět a ujmout se trůnu. V zemi se objevily první náznaky demokratické vlády, po Tribhuvanově smrti ale nechal jeho syn Mahéndra uvěznit členy kabinetu. Zakázal politické strany a zavedl v zemi tzv. pančájat, vládu s pomocí lokálních vesnických šéfů. V roce 1972 nastoupil na trůn jeho syn Bíréndra. Cenzura, omezená vláda aristokracie a politický útlak ale přestávaly obyvatelům Nepálu vyhovovat - v roce 1989 se zakázané opoziční politické strany spojily v koalici a začaly bojovat za omezení královské moci ústavou. V lednu 1990 byla zmasakrována pokojná demonstrace, což vedlo k dalším masovým protestům. V dubnu téhož roku musel král Bíréndra povolit politické strany, vzdát se absolutní moci a souhlasit s konstitucí.

Nepálcům se ale dosud nepodařilo sestavit dlouhodobě stabilní vládu. Ve volbách v květnu 1991 zvítězila Kongresová strana, v předčasných volbách začátkem roku 1994 pak získala většinu koalice, vedená komunisty (sdruženými ve Spojené marxisticko-leninské straně). Komunisté ale nedokázali zemi uřídit a jejich menšinová vláda musela po devíti měsících rezignovat (jejich maoisticky orientované bojovné frakce dnes ohrožují západní Nepál a podle MF Dnes chtějí "svrhnout režim a vytvořit z Nepálu rudou pevnost, v níž vlajka se srpem a kladivem zavlaje nad Mt. Everestem"). V září 1995 se stal premiérem předseda Kongresové strany, v lednu 1999 se ale jeho vláda rozpadla.

Dnešní Nepál je ekonomicky úzce napojen na sousední Indii a je pod jejím silným politickým vlivem. Zároveň je už dnes silně závislý na turistickém ruchu - podle některých zdrojů sem ročně zavítá až půl milionu cizinců a jejich peníze tvoří asi čtvrtinu nepálských příjmů.

Súvisiace linky

Pár slov o Budhovi - Stručne o živote zakladateľa Budhizmu.