• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  19.31 € (581.73 Sk)
 • Prenájom áut

Nbs - múzeum mincí a medailí - Kremnica

Múzeum v Kremnici založil roku 1890 mestský archivár Pavol Križko. Fungovalo ako vlastivedné múzeum, ale od počiatku sa zameriavalo aj na budovanie fondu mincí a medailí. Roku 1976 dostalo názov Múzeum mincí a medailí a štatút špecializovaného zariadenia na dokumentovanie činnosti kremnickej mincovne pôsobiacej v meste nepretržite od roku 1329. Múzeum má expozície vo viacerých historickych budovách, ktoré sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. Od roku 1994 je jeho zriaďovateľom Národná banka Slovenska a svoju zbernú oblasť rozšírilo aj na dokumentovanie peňažníctva na Slovensku. V súčasnosti má múzeum dve hlavné zberné oblasti:

a/ špecializovanú (minciarstvo, medailérstvo, peňažníctvo),

b/ regionálnu (história, archeológia, etnografia, baníctvo, ume- nie, lyžiarstvo).

Rozsahom najväčší je fond výrobkov Štátnej mincovne v Kremnici - mince, medaily, vyznamenania, odznaky, razidlá, raziaca technika. Pozoruhodné sú historické i súčasné umelecké zbierky (napr. barokové plastiky D. Stanettiho) a zbierka kremnickej keramiky.

V dvojročných intervaloch usporadúva múzeum medzinárodné sympóziá medailí, na ktorých vytvárajú poprední európski medailéri razené i liate medaily. Každé štyri roky organizuje súťažnú výstavu Medzinárodné kvadrienále medailí, ktorá je prehliadkou najnovšej európskej medailérskej tvorby.

Okrem expozícií pripravuje múzeum počas turistickej sezóny príležitostné výstavy vo výstavných priestoroch architektonicky zaujímavých budov č. 35 na Štefánikovom nám. a č. 36 na Kollárovej ulici.

Otváracie hodiny:
V. - IX. utorok - sobota 8,30 - 13,00 13,30 - 17,00
nedeľa na požiadanie v hlavnej expozícii
Predaj suvenírov sa sústreďuje do hlavnej expozície múzea. Zberarateľom múzeum ponúka napr. kolekcie razených medailí vytvorených na medzinárodných sympóziách medailí v Kremnici.

Expozícia baníctva, minciarstva a medailérstva
predstavuje hlavnú expozičnú zložku múzea. Je umiestnená v gotickom dome sieňového typu, ktorý pre potreby múzea odkúpilo mesto roku 1955. Terajšia expozícia bola inštalovaná roku 1978. V historickom priereze zachytáva vývoj baníctva, mincovníctva a medailérstva v Kremnici.

Otváracie hodiny:
X. - IV. utorok - sobota 8,00 - 13,00 13,45 - 16,30
V. - IX. utorok - nedeľa 9,00 - 13,00 13,30 - 17,00
Expozícia Kremnickí výtvarníci včerajška a dneška
je umiestnená na prvom poschodí prestavaného domu s neskorobarokovým priečelím na Štefánikovom nám. 33/40. Sú tu inštalované obrazy a plastiky kremnických výtvarníkov 19. a 20. stor. V poslednej miestnosti je zachovaná valená klenba s pôvodnou renesančnou maľbou z roku 1525 (tzv. zelená izba). Priestory expozície sa využívajú aj na príležitostné výstavy.

Otváracie hodiny:
X.- IV. pondelok - piatok 8,00 - 13,00 13,00 - 14,30
V.- IX. pondelok - piatok 8,00 - 13,00 13,30 - 17,00
sobota - nedeľa na požiadanie v hlavnej expozícii
Expozícia Z dejín lyžovania na Slovensku
je inštalovaná v neskororenesančnom meštianskom dome na Štefánikovom nám. č. 33/38. Exponáty, ktoré sú tu vystavené /snežnice, sane, lyže i lyžiarska

výstroj/ dokumentujú vývoj lyžovania na území Slovenska. Expozícia je doplnená aj písomnými materiálmi, fotografiami a trofejami z najdôležitejších lyžiarských podujatí na Slovensku.

Otváracie hodiny:
X. - IV. utorok - sobota 8,00 - 13,00 13,45 - 16,30
V. - IX. utorok - sobota 9,00 - 13,00 13,45 - 17,00
nedeľa na požiadanie v hlavnej expozícii

Hradný areál
v Kremnici, ktorý je samostatnou expozíciou múzea, je prístupný zo Štefánikovho námestia. Svojím architektonickým riešením predstavuje ojedinelú pamiatku stredovekého osídlenia, roku 1970 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Je to komplex stavieb z 13.-15.stor. chránený dvojitým opevnením. V strede stojí dominantná stavba kostola sv. Kataríny s neogotickým interiérom. Na bočnom oltári je gotická socha Madony z prelomu 15.-16.stor. Kostol je funkčný, v nedeľu dopoludnia sa v ňom konajú bohoslužby. Novoinštalovaný organ patrí k najlepším na Slovensku. Po skončení komplexnej obnovy (r.1993 - 1995) bude verejnosti sprístupnený celý hradný areál s expozíciami: Barokové plastiky, Kremnické zvony a zvonolejári, Z archeologických výskumov kremnického hradu a Obrana mesta.

Otváracie hodiny:
X.- IV. utorok - sobota 8,00 - 12,00 13,00 - 16,30
V.- IX. utorok - nedeľa 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00

Adresa/Kontakt
NBS - Múzeum mincí a medailí
967 01 Kremnica, Štefánikovo nám.11/21
tel. riad. 045/6742 121, 6742 696, 6742 97 fax: 045/ 674 2121


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002