• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Náučný chodník Slaná voda - Babia Hora

Tematické zameranie: prírodovedný, ochranársky, historický, kultúrny

Typ: samoobslužný, textový, grafický, letný, zimný, v zime prístupný na lyžiach, lineárny (nie okružný)

Náročnosť: stredne náročný

Prevýšenie: 975 m

Počet zastávok: 8

Dĺžka trasy: 8,4 km

Chránené územie: CHKO Horná Orava, NPR Babia hora, CHA Hviezdoslavova aleja

Geomorfologický celok: Beskydy

Okres: Námestovo

Východisko - prístup: autobusová zastávka Oravská Polhora - Slaná voda (autobusové spojenie z Námestova), náučný chodník je súčasť značeného turistického chodníka

Zaujímavosti náučného chodníka: bývalé Polhorské kúpele Slaná voda kedysi známe liečivou slanou jódobrómovou vodou, Hviezdoslavova aleja (solitéry smreka usporiadané v prirodzenej parkovej úprave), hájovňa na Podvrší (expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy v Rovniach na Podvrší), zachovalé porasty pralesovitého charakteru smrekového vegetačného stupňa (NPR Babia hora), výskyt chránených rastlinných a živočíšnych druhovZdroj informácií: Slovenská agentúra pre životné prostredie.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 22.07.2002