• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  5.09 € (153.34 Sk)
 • Prenájom áut

Náučný chodník Domica

Tematické zameranie: prírodovedný, ochranársky

Typ: samoobslužný, textový, grafický, letný, zimný, okružný

Náročnosť: nenáročný

Prevýšenie:

Počet zastávok: 5

Dĺžka trasy: 3 km

Chránené územie: CHKO Slovenský kras, NPR Domické škrapy

Geomorfologický celok: Slovenský kras

Okres: Rožňava

Východisko - prístup: hraničný prechod Domica-Aggtelek, južne od obce Kečovo, alebo východne od obce Dlhá Ves

Zaujímavosti náučného chodníka: bohatý výskyt povrchových a podpovrchových krasových javov (škrapy, krasové jamy, priepasti, jaskyne-Líščia Diera, Čertova Diera, Domica, Stará Domica), výskyt endemických a reliktných rastlinných druhov Slovenského krasu - rumenica turnianska, hloh domický, klinček Lumnitzerov včasný, relikty - kandík psí, škumpa vlasatá, klokoč perovitý a i.Zdroj informácií: Slovenská agentúra pre životné prostredie.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 19.07.2002