• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Náučný chodník Boky

Tematické zameranie: prírodovedný, ochranársky

Typ: samoobslužný, textový, grafický, letný, zimný, lineárny (nie okružný)

Náročnosť: stredne náročný

Prevýšenie: 299 m

Počet zastávok: 13

Dĺžka trasy: 5,1 km

Chránené územie: NPR Boky

Geomorfologický celok: Kremnické vrchy

Okres: Zvolen

Východisko - prístup: vyústenie doliny Sietno, asi 1, 5 km Z od obce Budča, alebo obec Hronská Dúbrava, JV okraj obce

Zaujímavosti náučného chodníka: kývavec “Čertova skala“, vzniknutý vyvetraním sopečnej bomby andezitu z komplexu aglomerátov, kamenné moria (balvanité sute), výskyt xerotermných rastlinných a živočíšnych druhov, výskyt teplomilného chráneného rastlinného druhu - kukučky vencovej, ojedinelý v Kremnických vrchoch, porast duba cerového (starý 220 - 240 rokov)Zdroj informácií: Slovenská agentúra pre životné prostredie.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 22.07.2002