• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  2.96 € (89.17 Sk)
 • Prenájom áut

Náučná lokalita Ochtinská aragonitová jaskyňa

Tematické zameranie: jaskyňa

Typ: so sprievodcom, letný, okružný

Náročnosť: nenáročný

Prevýšenie:

Počet zastávok:

Dĺžka trasy: 585 m

Chránené územie: NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa

Geomorfologický celok: Revúcka vrchovina

Okres: Rožňava

Východisko - prístup: autobusová zastávka Ochtinská aragonitová jaskyňa, na štátnej ceste medzi Jelšavou a Štítnikom, neďaleko rekreačného zariadenia Hrádok

Zaujímavosti náučnej lokality: NPP, dlhá 300 m, unikátny prírodný jav podzemného krasu (ochtinský kryptokras) s bohatou a rôznorodou výzdobou aragonitu vyskytujúcom sa tu v obličkovitej, ihlicovitej a šprirálovitej forme


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 23.07.2002