• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  7.55 € (227.45 Sk)
 • Prenájom áut

Náučná lokalita Bystrianska jaskyňa

Tematické zameranie: jaskyňa

Typ: so sprievodcom, letný, zimný, okružný

Náročnosť: nenáročný

Prevýšenie:

Počet zastávok:

Dĺžka trasy: 545 m

Chránené územie: NP Nízke Tatry - OP

Geomorfologický celok: Horehronské podolie

Okres: Brezno

Východisko - prístup: obec Bystrá

Zaujímavosti náučnej lokality: NPP dlhá 2000 m, vertikálne rozpätie 92 m, vytvorená ponornými vodami Bystrianky, pritekajúcimi do krasového územia z južných svahov Nízkych Tatier, vysoké úzke puklinové priestory a drobné tvary riečnej modelácie v jaskyni, výskyt 8 druhov netopierov (najmä podkovár malý), pre vhodné mikroklimatické podmienky je využívaná na speleoterapiuZdroj informácií: Slovenská agentúra pre životné prostredie.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 19.07.2002