• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Náučná lokalita Arborétum Borová Hora

Tematické zameranie: dendrologický

Typ: so sprievodcom, textový, grafický, letný, zimný, okružný

Náročnosť: stredne náročný

Prevýšenie: 300 m

Počet zastávok: 3

Dĺžka trasy: 1 km

Chránené územie: CHA Arborétum Borová hora

Geomorfologický celok: Zvolenská kotlina

Okres: Zvolen

Východisko - prístup: Zvolen, miestna časť Borová hora

Zaujímavosti náučnej lokality: zbierka domácich druhov drevín v ich zemepisnej i vnútrodruhovej premenlivosti - významná pre zachovanie genofondu pôvodných drevín lesov Slovenska (smrek obyčajný, jedľa biela, borovica sosna, borovica limba, buk lesný, javor horský a ďalšie)Zdroj informácií: Slovenská agentúra pre životné prostredie.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 22.07.2002