Námestovo - Aktivity

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Námestovo je známe rekreačné a turistické stredisko s veľkým potenciálom pre cestovný ruch. Na vodnej nádrži sú populárne vodné športy, tradíciu má jachting a plavba loďou.

Značkované turistické chodníky vedú na hrebeň Oravskej Magury. V širšom zázemí sú vhodné možnosti na lyžovanie.

Možno navštíviť aj kultúrnohistorické pamiatky okolia, ako Múzeum oravskej dediny v Zuberci, Oravský hrad, Hviezdoslavovu hájovňu.

Kultúrne zariadenia
Mestský kultúrny podnik, Štefánikova 208/7, tel.: 552 22 47
Matica slovenská, Cyrila a Metoda 329/6, tel.: 552 24 83

Tradičné podujatia
Námestovské divadelné dni – máj
Námestovské hudobné slávnosti (prehliadka cirkevných zborov)– máj
Gorazdovo Námestovo (celoslovenská výtvarná súťaž detí) – august

Na okolí doporučujeme navštíviť